Χάρτης Πανεπιστημιούπολης

Για να εντοπίσετε τον ακριβή χώρο διεξαγωγής της δραστηριότητας που σας ενδιαφέρει, βρείτε την πληροφορία στο χάρτη των εγκαταστάσεων του ΑΠΘ

Επίσης, εντοπίστε τα σημεία στα οποία ως μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μπορείτε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Χάρτης Πανεπιστημιούπολης

Μετάβαση στο περιεχόμενο