Χρήσιμες Πληροφορίες

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

  • Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες είναι δωρεάν.
  • Για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Εξαιρούνται όσες δραστηριότητες αναφέρουν ρητά στο επίσημο πρόγραμμα την ανάγκη δήλωσης συμμετοχής.
  • Οι εκδηλώσεις της Φοιτητικής Εβδομάδας είναι ανοιχτές προς όλους.
Μετάβαση στο περιεχόμενο