Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «ΑΠΘ την Κυριακή» μπορείτε να απευθυνθείτε:

  • Γραφείο «ΑΠΘ την Κυριακή»
    Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
  • Τηλέφωνο: 2310995216
  • Κινητό: 6945051246