Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «ΑΠΘ την Κυριακή» μπορείτε να απευθυνθείτε:

  • Γραφείο Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων
    Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
  • Τηλέφωνο: 2310995253
  • Κινητό: 6945051246