Στη Θεολογική Σχολή λειτουργεί Βιβλιοθήκη, η οποία προέκυψε από την ενοποίηση των επιμέρους βιβλιοθηκών των παλιών Σπουδαστηρίων της Σχολής, που ήταν κατεσπαρμένες σ’ όλο το κτίριο.
Η Βιβλιοθήκη είναι πλούσια και οργανωμένη, και διαθέτει αναγνωστήριο.
Η διοίκησή της ασκείται από την Κοσμητεία της Σχολής.

Διοικητικό προσωπικό: 

Αικατερίνη Μπρανιώτου
Απόστολος Τζελιάτης
Αναστασία Ευσταθιάδου

Τ: 

+30 2310 996690

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεολογική Σχολή
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Κτίριο Θεολογικής,1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη