Οδηγός χρήσης για το Πρόγραμμα Φοιτητικού Συσσιτίου

Πάμε στο url http://www.auth.gr/units/596/weekly-menu

Πατάμε το πλήκτρο “d” όσες φορές θα χρειαστεί για να πάμε στο ορόσημο «Πρόγραμμα Φοιτητικού Συσσιτίου».

Πατάμε κάτω βέλος για να βρούμε τη μέρα της εβδομάδας που μας ενδιαφέρει για παράδειγμα την Τρίτη.

Θα ακούσουμε καρτέλα συνεπτυγμένο τρίτη.

Πατάμε το πλήκτρο διαστήματος και ακούμε επεκταμένο σε συνέχεια πάμε με κάτω βέλος για να ακούσουμε τις επιλογές.

Λειτουργικό σύστημα: windows 7.

Φυλλομετρητής ιστοσελίδων: Internet Explorer 11, Google Chrome.

Πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης: nvda,jaws.