Παιδικό Κέντρο

Δημήτριος Κουσενίδης

+30 2310995130,995039

pedkentro@ad.auth.gr

 • Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί το Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ. Το Παιδικό Κέντρο είναι μια αυτοτελής παιδαγωγική μονάδα και λειτουργεί ως παιδικός σταθμός για παιδιά προσχολικής ηλικίας (από 2 ετών και 6 μηνών έως 5 ετών).

  Το Παιδικό Κέντρο λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, διοικείται από το Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΠΘ και από πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης που απαρτίζεται από καθηγητές του ΑΠΘ.

  Την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου έχει επταμελής Επιστημονική Επιτροπή που αποτελείται από καθηγητές/τριες της Παιδαγωγικής, της Φιλοσοφικής και της Ιατρικής Σχολής.

  Το Παιδικό Κέντρο σκοπό του έχει την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών που φιλοξενεί, σεβόμενο την προσωπικότητα, τα συναισθήματα, τις ανάγκες, το ρυθμό και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού. Ειδικότερα:

    * Ενδυναμώνει τα παιδιά να νιώσουν περήφανα για το πολιτισμικό και γλωσσικό τους περιβάλλον και την ταυτότητά τους.
    * Ενθαρρύνει τη συνεργατική μάθηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών με στόχο τη γνωστική και ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.
    * Αξιοποιεί την περιέργεια και τον ενθουσιασμό τους για τον κόσμο γύρω τους και τα ενθαρρύνει να διατυπώσουν ερωτήσεις και υποθέσεις, να εξερευνήσουν, να κάνουν συνδέσεις και να επιλύσουν προβλήματα.
    * Τοποθετεί το παιχνίδι και τις τέχνες στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας και ενδυναμώνει με ποικίλες δράσεις τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών.
    * Υιοθετεί ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις αναγνωρίζοντας ότι τα άτομα  μαθαίνουν με διάφορους τρόπους.
    * Συνδέει τη μάθηση των παιδιών μέσα στην τάξη με δράσεις της τοπικής και της ευρύτερης κοινότητας.
    * Αξιοποιεί τη συστηματική παρατήρηση για την καταγραφή των αναγκών, των ενδιαφερόντων και της μαθησιακής πορείας των παιδιών.

  Προς επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Παιδικό Κέντρο:

    * συνεργάζεται με τις οικογένειες για να εξασφαλίσει τη συνέχεια της μάθησης από το σπίτι στο σχολείο,
    * στηρίζει τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτό, παρέχοντας ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και συνεργασία με ειδικούς,
    * συνεργάζεται με την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ για την αξιοποίηση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής.

  Το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Κέντρου βασίζεται στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα των δημόσιων νηπιαγωγείων και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των  παιδιών κάθε τάξης. Εξασφαλίζει, κατ` αυτόν τον τρόπο, τη συνέχεια της μάθησης των παιδιών μεταξύ του παιδικού σταθμού, του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου.

  Το Παιδικό Κέντρο λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες (ενδεικτικό ωράριο 7:30 π.μ. -16:30μ.μ.). Τον Ιούλιο λειτουργεί πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.

  Στα παιδιά που φιλοξενούνται παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και με­σημεριανό καθημερινά). Για τα παιδιά που παραμένουν μέχρι αργά λαμβάνεται μέριμνα και για απογευματινό.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο