Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΑΠΘ

+30 2310995569

 • ο Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΑΠΘ (ΚΠΦΥΑΠΘ) δημιουργήθηκε με σκοπό τη φροντίδα υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και αποτελεί μια σημαντική καινοτόμο παροχή του Πανεπιστημίου μας. Για την ολοκλήρωση των λειτουργιών του έγινε σταδιακή ενοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων και προγραμματίζεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, με τη συνδρομή ειδικού ιατρού στην Ιατρικής της Εργασίας, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής.

  Την περίοδο αυτή στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΚΠΦΥΑΠΘ λειτουργεί σε καθημερινή βάση, από τις 8:30 μέχρι τις 12:30, το ιατρείο του Κέντρου Υγείας με τη συμβολή δύο ιατρών του ΕΟΠΠΥ. Η υπηρεσία αυτή καλύπτει τις ανάγκες άμεσης πρωτοβάθμιας περίθαλψης και περιλαμβάνει κλινική εξέταση, διάγνωση και συνταγογράφηση στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΠΥ όπου και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον εξετάζοντα ιατρό. Καλύπτονται δηλαδή οι ανάγκες εξωνοσοκομειακής φροντίδας που προκύπτουν είτε από οξείες (πχ πυρετός, ζάλη, κοκ) είτε από χρόνιες ασθένειες όπου απαιτείται παρακολούθηση και συνέχιση φαρμακευτικής αγωγής.
   
  Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό από όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ότι η συνταγογράφηση δεν είναι απλώς μια διοικητική διαδικασία αλλά αποτελεί τη σύνθεση των επιστημονικών γνώσεων του ιατρού  με τα προβλήματα υγείας του ασθενούς και τις ανάγκες του για φαρμακευτική αγωγή. Αποτελεί δηλαδή μια ιατρική πράξη την ευθύνη της οποίας αναλαμβάνει με την υπογραφή του ο ιατρός. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος τεκμηριώνει την ανάγκη προσωπικής παρουσίας του ασθενούς ώστε να είναι δυνατός ο κλινικός επανέλεγχος που πιθανόν να επιβάλλει κάποια διόρθωση της αγωγής. Με άλλα λόγια η διά αντιπροσώπου συνταγογράφηση είναι επικίνδυνη για τον ίδιο τον ασθενή.
   
  Με σκοπό τέλος την πληρέστερη απάντηση στις ανάγκες φροντίδας, σε συνθήκες αξιοπρέπειας, η υπηρεσία αυτή λειτουργεί με προσυνεννοημένες συναντήσεις (ραντεβού). Για κάθε επίσκεψη  και με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές διατίθενται 15 λεπτά τα οποία δίδουν τη δυνατότητα επικέντρωσης στα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες του αρρώστου. Για το λόγο αυτό συχνά παρατείνεται κατά  μέσο όρο μια εβδομάδα η δυνατότητα εξυπηρέτησης για την παρακολούθηση και συνταγογράφηση χρόνιων αναγκών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο