Σεισμολογικός Σταθμός

+30 2310991401,991402

dom@geo.auth.gr

  • Ο Σεισμολογικός Σταθμός του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1978 και υπάγεται στον Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ.
    Αποτελεί τον κεντρικό σταθμό ενός δικτύου 37 τηλεμετρικών σεισμολογικών σταθμών,  το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κύρια αποστολή του Σεισμολογικού Σταθμού είναι η συνεχής, σε 24ωρη βάση, παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας του ελλαδικού χώρου και των γύρω περιοχών, καθώς και η ενημέρωση της πολιτείας και του κοινού σε θέματα σεισμών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στα πλαίσια της δημιουργίας του Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων, ο Σεισμολογικός Σταθμός του ΑΠΘ και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχουν την ευθύνη για την έκδοση κοινής ανακοίνωσης μετά τη γένεση σεισμών που γίνονται αισθητοί στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.Το προσωπικό του Σεισμολογικού Σταθμού αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π.  και Ε.ΔΙ.Π. του ΑΠΘ, εξειδικευμένους επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία στη διαχείρηση σεισμολογικών θεμάτων, αλλά και από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες του Τομέα Γεωφυσικής.

    Ο Σεισμολογικός Σταθμός του ΑΠΘ προωθεί συνεργασίες σε θέματα σεισμολογικού ενδιαφέροντος με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Επίσης, αποτελεί πηγή ενημέρωσης των διεθνών σεισμολογικών κέντρων σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα όχι μόνο της περιοχής της Μεσογείου (αποστολή, κατά μέσο όρο, 800 αναλύσεων σεισμών ανά μήνα στα διεθνή σεισμολογικά κέντρα, άμεση ενημέρωση και διάθεση δεδομένων σε περίπτωση σημαντικών σεισμών), αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

    Καθοριστικός είναι ο ρόλος του Σεισμολογικού Σταθμού στην ενημέρωση του κοινού σε περιπτώσεις αισθητών σεισμών. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης αυτής εκδίδονται ανακοινώσεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, οι οποίες περιλαμβάνουν επιστημονικά τεκμηριωμένες εκτιμήσεις σχετικά με την πιθανή εξέλιξη σεισμικών εξάρσεων. Επιπρόσθετα, στο Σεισμολογικό Σταθμό πραγματοποιούνται ξεναγήσεις, με στόχο την εξοικείωση των νεαρών κυρίως ατόμων με το φαινόμενο των σεισμών και την κατά συνέπεια καλύτερη προστασία τους από αυτούς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο