Χαράλαμπος Φείδας – Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Χαράλαμπος Φείδας
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

O Χαράλαμπος Φείδας γεννήθηκε στη Ν. Αγχίαλο του Βόλου το 1968, όπου τελείωσε το Λύκειο το 1985. Έλαβε το πτυχίο Φυσικής (1991) και στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία (1993) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Δορυ­φορική Μετεωρολογία (1999), από το Εθνικό Καποδιστρια­κό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Από το 2008 υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής, από το 2013 ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2017 ως Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ στο γνωστικό αντικείμενο της Μετεωρολογίας με έμφαση στη Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία.
Έχει εργαστεί ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996-1999) και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (1999-2000). Από το 2000 έως το 2008 υπηρέτησε στη βαθμίδα του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  στο γνωστικό αντι­κείμενο της Φυσικής Γεωγραφίας-Κλιματολογίας. 
Τα ερευνητικά του ενδια­φέροντα εστιάζονται σε εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την έρευνα του περιβάλλοντος με έμφαση στην ατμόσφαιρα, τον καιρό και το κλίμα, στις περιφερειακές κλιματικές αλλαγές, στις κλιματικές υπηρεσίες και στην εφαρμοσμένη κλιματολογία. Έχει δημοσιεύσει 44 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 44 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων και 11 κεφάλαια βιβλίων. Συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε 12 εκ των οποίων ως επιστημονικός υπεύθυνος.  Διδάσκει μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας σε τρία τμήματα του ΑΠΘ και σε δυο ΠΜΣ. 
Διετέλεσε Πρόεδρος (2017-19) και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας (2015-17), Διευθυντής του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (2016-17) και Διευθυντής του ΠΜΣ «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» (2013-16). 
Διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος (2015-19) και Ταμίας (2013-15) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ, Γραμματέας (2017-19) και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ (2013-19).

email: hfeidas@geo.auth.gr
τηλ.: 2310-998899,
website: https://users.auth.gr/~hfeidas/feidas_site_en.htm

Μετάβαση στο περιεχόμενο