Πληροφορίες επικοινωνίας
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Δευτέρα, 29 Φεβρουάριος, 2016 - 09:30 έως 14:30

Χώρος: 

Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, Αίθουσα Λόγου & Τέχνης, 10ος όροφος
Οργάνωση εκδήλωσης
Επιτροπή Φύλου και Ισότητας ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 20/01/2016 @ 12:34