Τμήμα Μισθοδοσίας

Χρυσούλα Λειβαδιώτου τηλέφωνο 2310 997378

+30 2310 991350, 995117, 997378, 995295, 995121, 995164, 995127, 991179, 995118

 • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού του Πανεπιστημίου (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού, Διοικητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργατοτεχνικού Προσωπικού,  κλπ.), οι εκκαθαρίσεις των διαφορών  (εξελίξεις, προαγωγές, χρονοεπιδόματα, λοιπά επιδόματα), η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, η εκκαθάριση βοηθημάτων (αρθρ. 71 του Ν. 5343/32), η καταβολή αποζημιώσεων, η εκκαθάριση αμοιβών μαθητών ΟΑΕΔ. και φοιτητών ΤΕΙ και ΑΕΙ, οι εκκαθαρίσεις αποζημιώσεων των αλλοδαπών υποτρόφων, η καταβολή ανταποδοτικών υποτροφιών, , η αποστολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων και η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων των Δ.Α.Υ.Κ των προς συνταξιοδότηση υπαλλήλων.

 • Αγγελική Αστέρη               τηλέφωνο     2310 99-1350
  Θεοφανή Κολτσακίδου
  Λεμονιά Κωτούλα              τηλέφωνο    2310  99-5117
  Ελισσάβετ Τσίγκα              τηλέφωνο    2310  99-5295
  Ιωάννα Τσίγκαλου             τηλέφωνο    2310  99-5121
  Αγγελική Τσιφτελίδου       τηλέφωνο    2310 99-5164
  Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου     τηλέφωνο    2310 99-5118
  Γεώργιος Κοτσώνης            τηλέφωνο   2310   99-5127
  Σωτήριος Ιωάννου              τηλέφωνο   2310   99-1179

   

Μετάβαση στο περιεχόμενο