Τμήμα Μισθοδοσίας

Χρυσούλα Λειβαδιώτου

+30 2310 991350, 995117, 997378, 995295, 995121, 995164, 995127, 991179, 995113

 • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού του Πανεπιστημίου (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού, Διοικητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργατοτεχνικού Προσωπικού,  κλπ.), οι εκκαθαρίσεις των διαφορών  (εξελίξεις, προαγωγές, χρονοεπιδόματα, λοιπά επιδόματα), η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, η εκκαθάριση βοηθημάτων (αρθρ. 71 του Ν. 5343/32), η καταβολή αποζημιώσεων, η εκκαθάριση αμοιβών μαθητών ΟΑΕΔ. και φοιτητών ΤΕΙ και ΑΕΙ, οι εκκαθαρίσεις αποζημιώσεων των αλλοδαπών υποτρόφων, η καταβολή ανταποδοτικών υποτροφιών, , η αποστολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων και η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων των Δ.Α.Υ.Κ των προς συνταξιοδότηση υπαλλήλων.

 • Αγγελική Αστέρη
  Θεοφανή Κολτσακίδου
  Λεμονιά Κωτούλα
  Ελισσάβετ Τσίγκα
  Ιωάννα Τσίγκαλου
  Αγγελική Τσιφτελίδου
  Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου
  Γεώργιος Κοτσώνης
  Σωτήριος Ιωάννου

   

Μετάβαση στο περιεχόμενο