Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Δημήτριος Κονταξάκης

+30 2310995503,995506

e-tomeas-adat@arch.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο