Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης

+30 2310995503,995506

e-tomeas-adat@arch.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο