Τομέας Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας & Αναστήλωσης

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Μαρία Δούση

+30 2310995543,995489

d-tomeas-info@arch.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο