Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (ΤΥΤΠ) (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Ευαγγελία Λουκογεωργάκη

+30 2310995628

afrodite@civil.auth.gr

  • O Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (Τ.Υ.Τ.Π.) αποτελεί έναν από τους τέσσερις Τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. οι οποίοι θεσμοθετήθηκαν το 1982.

    Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με το υδάτινο περιβάλλον αποτελεί στην εποχή μας πρωταρχική αναγκαιότητα τόσο σε παγκόσμια, όσο και εθνική κλίμακα. Η αντιμετώπιση αυτή πέρα από το ότι εξασφαλίζει την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε νερό, καλύπτει τη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, υπερβαίνοντας τα στενά πλαίσια της πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών βλαβών. Είναι προφανές ότι για το σκοπό αυτό απαιτείται η εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων-μηχανικών για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή επωφελών δράσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΤΥΤΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών του Πολιτικού Μηχανικού που αναφέρονται γενικότερα σε θέματα υδραυλικής, διαχείρισης υδατικών πόρων, θαλάσσιας τεχνικής και προστασίας περιβάλλοντος. Στον Τομέα απασχολούνται 18 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) καθώς και προσωπικό εκπαιδευτικής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Παράλληλα ένας αριθμός από επιστήμονες δραστηριοποιούνται ως υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητικοί συνεργάτες ή μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο