Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή

Αικατερίνη Τσικαλουδάκη

Αγάπη Κατσαρού

+30 2310995852

info@civil.auth.gr

 • Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1955 και είναι το αρχαιότερο της Πολυτεχνικής Σχολής. Από το 1982 αποτελεί αυτοδύναμη ακαδημαϊκή μονάδα που χορηγεί δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.

  Κύρια αποστολή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών του με την παραγωγή, μετάδοση και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στο αντικείμενο του κλάδου του Πολιτικού Μηχανικού, αλλά παράλληλα και η καλλιέργεια αισθήματος υψηλής κοινωνικής συνείδησης σε όλα τα μέλη του, διδάσκοντες και διδασκόμενους, βασισμένης στις δημοκρατικές αξίες, στην ελευθερία διακίνησης των ιδεών και στην ελευθερία της έκφρασης.

  Παράλληλα, θεμελιώδης στόχος του είναι η προώθηση της επιστήμης και της γνώσης με συνεχή αναπτυξιακή έρευνα και παραγωγική διαδικασία προς την κατεύθυνση μιας σύγχρονης εξέλιξης και μιας ανεξάρτητης και ολόπλευρης ανάπτυξης της χώρας. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα παροχής της απαραίτητης τεχνογνωσίας και προς όλους τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου που σχετίζονται με το αντικείμενό του.

  Τους στόχους αυτούς επιτυγχάνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών έχοντας ως βασική αρχή την αρμονική συνύπαρξη της ανάπτυξης με το περιβάλλον, έτσι ώστε η τεχνολογία να μη συμβάλλει στη διαμόρφωση καταναλωτικών προτύπων υπερπαραγωγής που καταστρέφουν τη φύση και εξαντλούν τους διαθέσιμους πόρους, αλλά να αποτελεί εργαλείο για μια ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της κοινωνίας και των θεσμών της, επιδιώκοντας ως τελικό ζητούμενο την αειφόρο ανάπτυξη.

  • Αρμόδια για κάθε διοικητικό και φοιτητικό θέμα είναι η γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Η υπηρεσία της στελεχώνεται από τον προϊστάμενο της γραμματείας και 4 διοικητικούς υπαλλήλους και στεγάζεται στον ανώτερο όροφο του καινούργιου επιμήκους τριώροφου κτιρίου (ισόγειο και δύο όροφοι), πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής.

   Στην ευθύνη της γραμματείας ανήκουν:

   • Η γενική διοικητική υποστήριξη όλων των λειτουργιών του τμήματος.

   • Η εγγραφή των φοιτητών.

   • Η τήρηση αρχείων για τις επιδόσεις (βαθμολογίες) των φοιτητών, υποτροφίες και χορηγήσεις διπλωμάτων.

   • Η παραλαβή των κατ’ έτος δηλώσεων επιλογής μαθημάτων των φοιτητών και η σύνταξη σχετικών καταστάσεων.

   • Η έκδοση πιστοποιητικών.

   • Η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τους κανονισμούς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, των δυνατοτήτων χορήγησης υποτροφιών, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και με κάθε άλλη απαραίτητη ή σχετική πληροφορία.

   • Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες που αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές.

   Η γραμματεία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 11:00 π.μ. ως την 1:00 μ.μ., ενώ πληροφορίες για θέματα σπουδών και άλλα θέματα υπάρχουν καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος στο Διαδίκτυο.

   Γραμματέας: Αγάπη Κατσαρού

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 995852

   Email: info@civil.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Σοφία Σοφογιάννη
  • Αλεξάνδρα Εγγλέζου
  • Γεώργιος Κονίνης
  • Θωμάς Κουκουφτόπουλος
  • Δήμητρα Γατούλα
  • Αφροδίτη Παπαγεωργίου
  • Φωτεινή Βελδεμίρη
  • Βικτωρία Τσουκαλά
  • Χρήστος Ζωγράφος
  • Βασίλειος Παναγιωτόπουλος

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Ιωάννης Χριστίδης
  • Μαρία Παρίτση
  • Σοφία Κωνσταντινίδου
  • Σοφία Μαβίδου
  • Σοφία Φράγκου
  • Ειρήνη Πιτσάβα
  • Αγάπη Κατσαρού
  • Θωμάς Αλεξανδρίδης
  • Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών
  • Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών
  • Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιία
  • Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
  • Εργαστήριο Μηχανικής των Υλικών
  • Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων
  • Εργαστήριο Δομικών Υλικών
  • Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής
  • Εργαστήριο Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων
  • Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος
  • Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων
  • Εργαστήριο Τεχνικής και Διαχείρισης Υδάτικών Πόρων
  • Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωματικής
  • Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής
  • Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας
  • Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας-Τηλεπισκόπησης
  • Εργαστήριο Δομικών Μηχανικών και Οργάνωσης
  • Εργαστήριο Οδοποιϊας
  • Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
  • Εργαστήριο Σχεδιασμού Πολεοδομίας Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  • Εργαστήριο Φιλοσοφίας και Tεχνολογίας
  • Εργαστήριο Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργων
  • Εργαστήριο Φιλοσοφίας και Τεχνολογίας
 • Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στεγάζεται στο κτήριο Ε10 και λειτουργεί στο πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. Την εποπτεία της Βιβλιοθήκης έχει η Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Τμήματος. Στην Επιτροπή συμμετέχει ενεργά από το προσωπικό και η Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης.

  Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα πάνω στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις σύγχρονες ανάγκες για ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

  Για να γίνει κάποιος μέλος της Βιβλιοθήκης πρέπει να εγγραφεί προσκομίζοντας φωτογραφία και κάποιο αποδεικτικό ατομικών στοιχείων, ανάλογο με την ιδιότητα του ενδιαφερομένου (ταυτότητα/ βιβλιάριο σπουδών/ βεβαίωση σπουδών). Εγγραφή απαιτείται μόνον εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να δανειστεί βιβλία. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς να εγγραφεί.

  Ωρες λειτουργίας: 8:30-15:00

  Διευθυντής/Διευθύντρια:
  Σοφία Φράγκου Διοικητικό Προσωπικό
  Διευθύντρια
  Σοφία Φράγκου
  Διοικητικό προσωπικό:
  Μαρία Παρίτση
  Σοφία Φράγκου
  Τηλέφωνο:
  +30 2310 995730
  Φαξ:
  +30 2310995749
  Διεύθυνση:

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Πολυτεχνική Σχολή

  Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

  Κτίριο 10 επεκτάσεων Πολιτικών Μηχανικών

  Πανεπιστημιούπολη

  54124 Θεσσαλονίκη

 • Από τον Ιανουάριο του 1995 λειτουργεί στο Τμήμα εκπαιδευτική νησίδα Η/Υ για τις ανάγκες κυρίως του προπτυχιακού κύκλου σπουδών. Στεγάζεται στο ισόγειο της πτέρυγας Πολιτικών Mηχανικών και φιλοξενεί 60 θέσεις εργασίας (σε δύο αίθουσες των 30 υπολογιστών η καθεμία). Όλοι οι Η/Υ είναι συνδεδεμένοι με το τοπικό και το διεθνές δίκτυο.

  Στη νησίδα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές του τμήματος στους οποίους χορηγείται προσωπικός κωδικός αριθμός για ελεύθερη πρόσβαση και χρήση του συστήματος.

  O χώρος χρησιμοποιείται επίσης για τη διεξαγωγή μαθημάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

  Ώρες λειτουργίας:  9:00-21:00

  Διεύθυνση:

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Πολυτεχνική Σχολή

  Νησίδα Η/Υ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

  Αίθουσα 534-536, Ισόγειο Πτέρυγας Πολιτικών Μηχανικών

  Πανεπιστημιούπολη

  54124 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο:
  +30 2310 995712
 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014
  Γνωστικά Αντικείμενα:

  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  “Μηχανική των υλικών”
  “Τεχνολογία Παραδοσιακών Δομικών Υλικών με έμφαση στα κονιάματα”
  “Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Αντισεισμικές Εφαρμογές”
  “Μερικές διαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές τους”
  “Φιλοσοφία, γνωσιολογία και θεωρία πρώτων αρχών”
  “Φωτοερμηνεία και Φωτογραμμετρία”
  “Οικοδομική υγρασία σε παλιές και νέες κτιριακές κατασκευές”
  ” Διαχείριση και Οικονομική της Κατασκευής Τεχνικών Έργων”
  “Αριθμητικές και αναλυτικές μέθοδοι στην Εδαφομηχανική”
  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ / ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ”
  “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ”
  “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”
  “Τεχνική Γεωλογία: Διερεύνηση της συμπεριφοράς γεωλογικών σχηματισμών με πειραματικές μεθόδους και αριθμητική προσομοίωση”
  “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ”
  “Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα”
  “Γνωστ. αντικείμ. του Εργαστηρίου Οδοποιϊας”
  “Πειραματική Εδαφομηχανική – Εδαφοδυναμική”

   

  2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2900/22-12-2014
  Γνωστικά Αντικείμενα:

  «Τεχνική Γεωλογία: Υδρογεωλογικές έρευνες και εφαρμογές σε διαρρηγμένα και καρστικοποιημένα πετρώματα»

   

  3. Αριθμός Συνεδρίασης: 2914/27-8-2015

  Γνωστικό Αντικείμενο: “Δομικές Μηχανές, Κοστολόγηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού”.

  Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για το γνωστικό αντικείμενο “Δομικές Μηχανές, Κοστολόγηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού”, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 19, του Ν. 4009/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Το μητρώο αυτό ισχύει για μία διετία (έναρξη 1-9-2015, λήξη 31-8-2017), οπότε και πρέπει να επικαιροποιηθούν.

   

  4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα  μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:
  “Τεχνολογία Παραδοσιακών Δομικών Υλικών και Εφαρμογή νέων Μεθοδολογιών”
  “Αστικές Μεταφορές και Διαχείριση Κινητικότητας”
  “Θεμελιώσεις. Υπολογιστικές μέθοδοι”
  “Διαχείριση υδατικών πόρων. Μέθοδοι προσομοίωσης και βελτιστοποίησης”
  “Τεχνική Γεωδαισία – Κινηματικές εφαρμογές συστημάτων προσδιορισμού θέσης”
  “Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική και Τεχνική σεισμολογία”
  “Στατική και Δυναμική των Κατασκευών”
  “Οικοδομική”
  “Οικοδομική με έμφαση στην υγροθερμική συμπεριφορά των κτιρίων”
  “Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων”
  “Μηχανική του Συνεχούς Μέσου με έμφαση στην ελαστικότητα”
  “Ακτομηχανική και Θαλάσσιες Διεργασίες Μεταφοράς Φερτών Υλών”
  “Θαλάσσια Υπολογιστική Υδραυλική και Παράκτια Ωκεανογραφία”

  Επίσης στην ίδια Συνεδρίαση ενέκρινε  τα επικαιροποιημένα τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

   

  5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2923/11-3-2016

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2923/11-3-2016, ενέκρινε τα  επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Έλεγχος και Επεξεργασία Νερού, Λυμάτων και Στερεών Αποβλήτων”
  “Θεωρητικές και Πειραματικές Μέθοδοι Αποτίμησης Ποιότητας Υδάτων”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (11-3-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

   

  6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2924/14-4-2016

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2924/14-4-2016, ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο:

  “Eφαρμοσμένα Μαθηματικά”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (14-4-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

   

  7.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2931/10 – 10 – 2016

  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2931/10 – 10- 2016 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

  ” Οδοποιία: Χαράξεις – Οδός και Περιβάλλον”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (10-10-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

   

  8. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 – 12 – 2016

  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 – 2016  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2922/12-2-2016) σχετικά με την έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Έλεγχος και Επεξεργασία Νερού, Λυμάτων και Στερεών Αποβλήτων”, “Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους – Θεμελίωσης στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική” και ” Τηλεπισκόπηση και Γεωπληροφοριακά Συστήματα σε Γεωτεχνικά και Άλλα Τεχνικά Έργα”.

  και ενέκρινε τα τροποποιημένα μητρώα για τα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

  9. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 3000/29 & 30-8-2019

  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 3000/29 & 30-8-2019 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.19 του Ν.4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ.2 του αρ. 39 του Ν.4186/2013 & της παρ. 7 και του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο (Επανάληψη Διαδικασίας):

  ” Μηχανική των Υλικών ”

   

  10. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 3016/18-2-2020

  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 3016/18-2-2020 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.19 του Ν.4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ.2 του αρ. 39 του Ν.4186/2013 & της παρ. 7 και του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο (Επανάληψη Διαδικασίας):

  ” Μηχανική των Υλικών “

Μετάβαση στο περιεχόμενο