Τομέας Εφαρμοσμένης Οικονομικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Σουζάνα-Μαρία Παλαιολόγου

  • Ο Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτιρίου Ν.Ο.Π.Ε. στο γραφείο 201.
    Απαρτίζεται από 17 μελές διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Τα προσφερόμενα μαθήματα του συγκεκριμένου Τομέα από τα οποία προκύπτουν και τα κυριότερα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του είναι: Οικονομική Ανάπτυξη (Περιφερειακή, Τουριστική, Βιομηχανική, Αγροτική), Θεωρίες Μεγέθυνσης, Οικονομικός Προγραμματισμός, Οικονομικά της Υγείας, Οικονομικά της Εργασίας, Ανθρώπινου Δυναμικού και Ανάπτυξης, Διεθνή και Δημόσια Οικονομική, Οικονομετρία, Μικροοικονομική, Μακροοικονομική Θεωρία, Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, Πληροφορική κ.α. Ειδικότερες κατευθύνσεις που χαρακτηρίζουν τον Τομέα Ανάπτυξης και Προγ/μου είναι η εκπόνηση & αξιολόγηση κατάλληλων αναπτυξιακών προγραμμάτων & πολιτικών, σε Μάκρο & Μίκρο επίπεδο, η σύνδεση του οικονομικού με το κοινωνικό γίγνεσθαι, η έμφαση στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, καθώς και η διεπιστημονικότητα των γνωστικών αντικειμένων.

    Ο Τομέας υποστηρίζει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, στην κατεύθυνση «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη». Πληροφορίες: http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/
    Τα μέλη του Τομέα επιβλέπουν ένα σημαντικό αριθμό διδακτορικών διατριβών.
    Ενδεικτικά παρατίθενται οι τίτλοι ορισμένων εξ αυτών που έχουν ολοκληρωθεί και έχουν παράξει άρθρα δημοσιεύσιμα σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά: «Η επίδραση της διαχρονικής διάρθρωσης των ξένων άμεσων επενδύσεων σε βασικούς κλαδικούς δείκτες της Ελληνικής Οικονομίας». «Ποσοτική ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην οικονομική μεγέθυνση και θεσμών: Η περίπτωση του Σουδάν και άλλων Αφρικανικών χωρών» “Η Οικονομετρική διερεύνηση των επιπτώσεων των θεσμικών αλλαγών στις ροές ξένων άμεσων επενδύσεων μεταξύ των χωρών του TRIAD ” «Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη – Η Συμβολή των Ειδικών Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στην Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών» «Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και οι Αλληλεπιδράσεις με τους Μακροοικονομικούς Δείκτες της Ελληνικής Οικονομίας» «Η Πολιτική Προμηθειών στο Ελληνικό Δημόσιο Νοσοκομείο»

Μετάβαση στο περιεχόμενο