Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Δημήτριος Κουσενίδης

Ελένη Εμμανουήλ

+30 2310995254

info@econ.auth.gr

 • Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο με σκοπό τη συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και την εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου.

  Το Τμήμα παρέχει ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων υψηλής οικονομικής παιδείας και κατάρτισης ικανών στελεχών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Πρόγραμμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης της Οικονομικής Επιστήμης αλλά και των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης.

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

  • Γραμματέας: Ελένη Εμμανουήλ

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 995254

   Email: info@econ.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Δέσποινα Μήτρεντσε
  • Μαρία Μιχαλίτσιου
  • Βαρβάρα Σαμαρτζή
  • Κυριακή Δαραβίγκα

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Δήμητρα Μηνούδη
  • Ιουλία Οικονόμου
  • Θεοδώρα Ρήγα
  • Ελένη Εμμανουήλ
  • Ελένη Γαγάτση
  • Εργαστήριο Οικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής Πολιτικής
  • Εργαστήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής
  • Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής-Διοίκησης-Μάρκετινγκ-Διαφήμισης)
  • Εργαστήριο Πληροφορικής
  • Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Διοίκησης – Μάρκετινγκ – Διαφήμισης)
  • Εργαστήριο Οικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής Πολιτικής
  • Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές Επιστήμες
 • Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Στους κύριους σκοπούς της βιβλιοθήκης εντάσσονται η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της πανεπιστημιακής κοινότητας στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών. H ενιαία βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει περίπου 29.000 τόμους βιβλίων και 170 τίτλους περιοδικών, από τους οποίους οι 75 είναι ενεργοί, καθώς επίσης και μια πολύτιμη συλλογή σπάνιων βιβλίων. Διαθέτει, επίσης Συλλογή διδακτικών βιβλίων και λεξικών.

  Η βιβλιοθήκη  είναι πλήρως μηχανογραφημένη  και η οργάνωση της γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, ακολουθώντας το ταξινομικό σύστημα της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των Η.Π.Α.

  Διοικητικό προσωπικό:
  Ειρήνη Αδαλή
  Θεοδώρα Ρήγα

  Τηλέφωνο: +30 2310 996439
  Email: eadali@lib.auth.gr

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  Βιβλιοθήκη
  Κτίριο ΝΟΠΕ
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

 • To Νέο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί από το 2009 ως χώρος εκπαίδευσης στην πληροφορική και τις οικονομικές εφαρμογές της. Στο Εργαστήριο διατίθενται πενήντα υπολογιστές με εκτυπωτές, σαρωτές κ.α., οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των διδακτικών και ερευνητικών δράσεων του τμήματος.

  Σκοπός του Εργαστηρίου Πληροφορικής είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και η εξυπηρέτηση ευρύτερων σκοπών του Πανεπιστημίου που ορίζονται από τα αρμόδια συλλογικά όργανά του.

  Υπεύθυνος/η:
  Αθανάσιος Τσαδήρας, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Διεύθυνση:
  Κτήριο ΝΟΠΕ, 1ος Όροφος

  Τηλέφωνο: 2310996458, 2310996432, 2310997181
  Φαξ: 2310996432
  Email: athpolyc@econ.auth.gr, tsadiras@econ.auth.gr
  URL: http://infolab.econ.auth.gr/

 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης : 2883/19-3-2014
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  2. Αριθμός Συνεδρίασης 2917/29-10-2015
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2917/29-10-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών  του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Χρηματοοικονομική- Τραπεζική”

  “Πληροφορική με έμφαση στις Οικονομικές Εφαρμογές”

  “Διοίκηση Λειτουργιών- Επιχειρησιακή Έρευνα- Πληροφοριακά Συστήματα Διοίοκησης”

  “Οικονομετρία”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (29-10-2017), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο