Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Δημήτριος Ψαλτόπουλος

 • Ο Τομέας Οικονομικής Θεωρίας & Πολιτικής προσφέρει στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος κατ΄ αρχήν τα απαραίτητα μαθήματα – εργαλεία για την πραγματοποίηση οικονομικών σπουδών (όπως Μαθηματικά, Στατιστική, Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία) και στη συνέχεια ένα βασικό κορμό μαθημάτων της οικονομικής επιστήμης (Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Δημόσια Οικονομία, Χρηματοοικονομικά).
  Επιπλέον, με βάση  τα κυριότερα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του, προσφέρει στη συνέχεια μαθήματα που εστιάζουν σε ιδιαίτερες περιοχές της Οικονομικής Επιστήμης, όπως η Βιομηχανική Οργάνωση, η Ευρωπαϊκή Οικονομική, τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, η Τραπεζική Οικονομική.

  Τα μαθήματα του τομέα διδάσκονται  σε ολιγομελή τμήματα, δίνοντας στη φοιτήτρια και στο φοιτητή τη δυνατότητα για ενεργή συμμετοχή κατά τη διάρκεια των παραδόσεων και ουσιαστική κατανόηση της ύλης.

  Ο Τομέας υποστηρίζει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, στην κατεύθυνση «Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά». Πληροφορίες:  http://grad-econ.web.auth.gr/dko/.
  Επίσης μέλη του επιβλέπουν ένα σημαντικό αριθμό διδακτορικών διατριβών.

  Πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τομέα έχουν ακολουθήσει επιτυχή ακαδημαϊκή
  σταδιοδρομία σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.
  Άλλοι εργάζονται σε δημόσιους φορείς και Υπουργεία, όπως επίσης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Τράπεζες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο