Τομέας Τηλεπικοινωνιών (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή

Νικόλαος Κανταρτζής

+30 2310996298

  • Ο Τομέας Τηλεπικοινωνιών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης και σύνθεσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και διατάξεων των δικτύων τηλεπικοινωνιών, των δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, του ηλε­κτρομαγνητικού πεδίου, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, των κεραιών, των μικροκυμάτων, της τηλεπισκόπησης, των ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της οπτικής και ακουστικής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο