Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή

Φωτεινή Παπαδημητρίου

+30 2310995030

geoele@eled.auth.gr

 • Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται από τον Τομέα είναι:

  • Πρώτη ανάγνωση και γραφή,
  • Σχολικός γραμματισμός,
  • Μορφές γραμματισμού με έμφαση στον εικονικό γραμματισμό,
  • Διδακτική της δεύτερης/ξένης γλώσσας και διαπολιτισμική εκπαίδευση
  • Θεωρία της λογοτεχνίας,
  • Νεοελληνική λογοτεχνία και λογοτεχνική εκπαίδευση,
  • Ψυχολογία με έμφαση στο σχεδιασμό ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων,
  • Κλινική κοινωνική ψυχολογία,
  • Κλινική ψυχολογία – εφαρμογές στο χώρο του σχολείου,
  • Φιλοσοφία της παιδείας,
  • Ιστορία και ιστορική εκπαίδευση,
  • Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης,
  • Παιδαγωγική και υπολογιστική γλωσσολογία,
  • Εκπαιδευτική πολιτική.

  Στον Τομέα Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών εμπίπτει επίσης και η διδασκαλία  Ξένων Γλωσσών και συγκεκριμένα, Παιδαγωγικά κείμενα στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο