Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγική Σχολή

Περικλής Παυλίδης

Κορνηλία Βικελίδου

+30 2310995056,95057,95055

info@eled.auth.gr

 • Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 320/83 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1986-87.  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, μαζί με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αποτελούν την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  παρέχει:  

  1. προπτυχιακό τετραετή κύκλο σπουδών,
  2. πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και
  3. δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στις Επιστήμες της Αγωγής.

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει τους ακόλουθους τρεις τομείς:

  • Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών,
  • Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών,
  • Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού.
  • Γραμματέας: Κορνηλία Βικελίδου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 995028, 995048, 995054, 995056, 995057, 995060

   Email: info@eled.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Ανδρεανή Νούνη
  • Φωτεινή Λιόλιου

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Ιωάννα Βουλγαρέλλη
  • Αικατερίνη Μπίτσιου
  • Αγγελική Τσαγκάρη
  • Κορνηλία Βικελίδου
  • Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία (Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ.)
  • Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση (Ε.Π.Ερ.Εφ.Ε.)
  • Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης
 • H βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης άρχισε τη λειτουργία της ως περιφερειακή βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. αμέσως μετά την ίδρυση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, το 1984. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο 2ο όροφο του κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος). Από τον Νοέμβριο του 2006 συστεγάζεται με τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και λειτουργεί πλέον ως βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής. Η ενιαία συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από περίπου 25.000 τόμους βιβλίων και συνολικά 74 τίτλους περιοδικών. Από το σύνολο αυτό των περιοδικών τα 18 είναι ελληνικά (κοινοί τίτλοι με το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής), ενώ τα 56 ξενόγλωσσα.

   

  Η βιβλιοθήκη λειτουργεί όλες τις εργάσιμες μέρες από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 19.00 το απόγευμα.

   

  Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και εξυπηρετεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές) του Α.Π.Θ. καθώς και εξωτερικούς χρήστες (π.χ. εκπαιδευτικούς). Ο δανεισμός των βιβλίων επιτρέπεται στα μέλη ΔΕΠ, στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος καθώς και στους δασκάλους και τις δασκάλες που φοιτούν στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός», εφόσον αποκτήσουν την κάρτα δανεισμού της βιβλιοθήκης (για την έκδοση της οποίας απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης, μια φωτογραφία και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του βιβλιαρίου σπουδών για τους φοιτητές). Η κάρτα αυτή ισχύει για όλες τις βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   

  Η βιβλιοθήκη είναι συνδεδεμένη με τις ηλεκτρονικές πηγές του συστήματος βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. και όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης (εσωτερικοί και εξωτερικοί) μπορούν μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. http://web.lib.auth.gr να έχουν πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά και τα έντυπα αποκτήματα των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., σε 14.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, σε περίπου 684 περιοδικά πλήρους κειμένου και σε 384 από αυτά πρόσβαση και σε παλαιότερα τεύχη.

  Διοικητικό προσωπικό:
  Ανδρεανή Νούνη
  Αγγελική Παπάζογλου
  Τηλέφωνο:
  +30 2310 995047
  +30 2310 991242
  +30 2310 991210
  Φαξ:
  +30 2310 991210
  Διεύθυνση:

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Παιδαγωγική Σχολή

  Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής

  Πανεπιστημιούπολη

  54124 Θεσσαλονίκη

 • Η Νησίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα παραμείνει κλειστή για το επόμενο χρονικό διάστημα για τεχνικούς λόγους.

  Υπεύθυνος/η:
  Βασίλειος Κουλούντζος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
  Διεύθυνση:

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Νησίδα Η/Υ Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.

  Αρχαιολογικού Μουσείου 29

  54640 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο:
  +30 2310 991245
  Φαξ:
  +30 2310 995083
 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

   

  2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

  Στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα: “Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης” και “Τέχνη στην Εκπαίδευση”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο