Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Στυλιανός Ταμπάκης

+30 2310992714

randreop@for.auth.gr

  • Ο Τομέας ιδρύθηκε το 1983 (ΦΕΚ 231/τευχος Β/29.4.1983 & Υ.Α. Β1/420) και περιλαμβάνει 4 Εργαστήρια και 1 Σπουδαστήριο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο