Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Παρασκευή Γεωργιτσοπούλου

+30 2310995192, 995195, 995197

info@for.auth.gr

 • Η πρώτη Ανωτάτη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917  και λειτούργησε εκεί επί 10 χρόνια. Το 1927 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει μια από τις πρώτες εκπαιδευτικές μονάδες ως Τμήμα της ιδρυθείσας Φυσικομαθηματικής Σχολής του νεοσύστατου Πανεπι­στη­μίου Θεσσαλονίκης.  Το 1937, τα Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας αποχωρίστηκαν για να αποτελέσουν Τμήματα μιας νέας Σχολής: της Γεωπονικής και Δασο­λο­γικής, ενώ το 1981 το Τμήμα Δασολογίας ονομάστηκε Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος η οποία λειτούργησε ως αυτοτελής Σχολή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας για πρώτη φορά στην ιστορία της Δασολογικής Εκπαίδευσης. Το 1982 η Σχολή ονομάστηκε Τμήμα Δασολογίας και το 1983 ο τίτλος διορθώθηκε σε Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τον ίδιο χρόνο (1983) ιδρύθηκε η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών με τρία τμήματα: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και Κτηνιατρικής.

  Η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. καταργήθηκε  το 2004 και  επανηλθε το Τμήμα Δασολογίας & Φ.Π. που υπαγόταν σε αυτήν. Ως ημερομηνία μετονομασίας του Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. σε Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. ορίστηκε η 11-07-2005. 

  Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχει διαιρεθεί σε πέντε Τομείς

  • Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
  • Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
  • Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
  • Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
  • Δασικής Παραγωγής – Προστασίας Δασών – Φυσικού Περιβάλλοντος

  Το Τμήμα περιλαμβάνει 17 Εργαστήρια, 1 Σπουδαστήριο, 1 Σχε­δια­στήριο και 1 Nησίδα Πληροφορικής

   
  Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με την εκπαίδευση, την έρευνα, τα συγγράμματα και άλλα δημοσιεύματα, καθώς και τη γενικότερη δραστηριότητα του προσωπικού και των αποφοίτων της, έχει συντελέσει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής δασολογικής επιστήμης, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.
   
  Το Τμήμα, για πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και για έρευνα διαθέτει δύο Πανεπιστημιακά δάση (Περτουλίου – Πίνδου με έκταση 33.000 στρέμματα και Ταξιάρχη – Χαλκιδικής με έκταση 58.000 στρέμματα περίπου). Η Διοίκηση των Πανεπιστημιακών δασών ασκείται από το Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.).
  Τέλος, στο Τμήμα ανήκουν: 

  • ο  Δασοβοτανικός Κήπος, στις εγκαταστάσεις Φοίνικα της Θεσσαλονίκης,
  • το Πειραματικό κέντρο πλατυφύλλων-Πειραματικό κέντρο κωνοφόρων,
  • το Λιβαδοπονικό πειραματικό κέντρο.
  • Βρίσκεται στον 1ο όροφο στο κτίριο της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στην κεντρική Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.

   Γραμματέας: Παρασκευή Γεωργιτσοπούλου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 995197

   Email: info@for.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Ιωάννης Τσουγκράκης
  • Σοφία Χρυσοπούλου

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Παρασκευή Γεωργιτσοπούλου
  • Αναστασία Γεωργιάδου
  • Εμμανουήλ Μητσόπουλος
  • Τριανταφυλλιά Αληφακιώτη
  • Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής-Γεωβοτανικής
  • Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτιώσεως Δασοπονικών Ειδών
  • Εργαστήριο Δασοκομίας
  • Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας
  • Εργαστήριο Υλωρικής
  • Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων
  • Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
  • Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας
  • Εργαστήριο Δασικής Βιομετρίας
  • Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπισης
  • Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής
  • Εργαστήριο Δασικής Πολιτικής
  • Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής
  • Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας
  • Εργαστήριο Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων
  • Σχεδιαστήριο
  • Εργαστήριο Υλοχρηστικής
  • Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας
  • Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής
 • Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος βρίσκεται στο κτίριο Δ’, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Φοίνικα και στις κατα τόπους βιβλιοθήκες των εργαστηρίων. Η βιβλιοθήκη περιέχει μια πλούσια συλλογή απο βιβλία  (  —τίτλοι), έντυπα περιοδικά  (—-τίτλοι σε  —-τόμους), αρχείο προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών  (—- τίτλοι), αρχείο μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (—τίτλοι) και αρχείο διδακτορικών διατριβών (—τίτλοι). Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική.

  Διεύθυνση:

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Βιβλιοθήκη Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Κτιριο Δ – Εγκαταστάσεις Φοίνικα

  Δημοκρίτου και Μουσχουντή, Φοίνικας

  55134 Θεσσαλονίκη

 • Βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Β’, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Φοίνικα.

  Αξιοποιείται για τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθηματων της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και  για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων  για τους φοιτητές, το προσωπικό και τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Διαθέτει βιντεοπροβολέα.

  Υπεύθυνος/η:
  Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Καθηγήτρια
  Διεύθυνση:

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Νησίδα Η/Υ Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Κτίριο Β’

  Δημοκρίτου και Μουσχουντή, Φοίνικας

  55134 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο:
  +30 2310 992714
  Φαξ:
  +30 2310 992717
 • Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου:  2880/5-2-2014
  Γνωστικά Αντικείμενα:
  -«Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, Γενική Υδρολογία και Υδραυλική, Ποταμολογία, Χιονολογία-Χιονοδρομικά Κέντρα»
  -«Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων»

  2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2887/9-5-2014
  Γνωστικά Αντικείμενα:
  «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Γενετική λιβαδικών φυτών»,
  «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Θρεπτική Αξία και Κατανάλωση της Βοσκήσιμης Ύλης»,
  «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Ποιότητα Βοσκήσιμης Ύλης»,
  «Δασική Πληροφορική – Δασική Πολιτική»
  «Δασική Πληροφορική, Δίκτυα Υπολογιστών, Διοίκηση Έργων και Βάσεις Δεδομένων» και
  «Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών»

  3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2900/22-12-2014
  Γνωστικά Αντικείμενα:
  «Δασική Τεχνολογία- Προϊόντα Ξύλου, Τυποποίηση» και
  «Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων

  4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2911/24-6-2015
  Γνωστικά Αντικείμενα:

  “Δασική Οικονομική και Καινοτομία”
  ” Δασική Εδαφολογία”
  ” Δασική Βοτανική- Γεωβοτανική”
  ” Διάνοιξη και Αξιοποίηση Ορεινού Χώρου”
  “Διάνοιξη Δάσους και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος”
  “Δασική Βιομετρία με έμφαση στη Δειγματοληψία”
  ” Λιβαδική Οικοφυσιολογία-Υδατικές Σχέσεις των Λιβαδικών Φυτών”

  5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων – Υδρομετεωρολογία” και “Διαχείριση Άγριας Πανίδας”.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2923/11-3-2016

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2923/11-3-2016, ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενο:

  “Δασική Διαχειριστική και Τηλεπισκόπηση”.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-3-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

  7. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2933/9 – 11 – 2016

  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2933/9 – 11 – 2016 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

  ” Δασική Εδαφολογία”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (9-11-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο