Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-Φυσικού Περιβάλλοντος (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Μαρία Τσακτσίρα

+30 2310998904

diseilop@for.auth.gr

  • Ο Τομέας Δασικής Παραγωγής – Προστασίας Δασών – Φυσικού Περιβάλλοντος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα  της Γενικής και Δασικής Οικολογίας της Δασοκομίας, της Δασικής Εδαφολογίας, της Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασικών Φυτών, της Υλωρικής (προστασία του δάσους), της Δασικής Βοτανικής και Γεωβοτανικής, της Προστασίας της Φύσης και Διαμόρφωσης Φυσικού Τοπίου. Ο Τομέας ιδρύθηκε το 1983 (ΦΕΚ 231/τ.Β/29.4.1983 & ΥΑ Β1/420) και περιλαμβάνει 5 Εργαστήρια, Δασοβοτανικό Κήπο & Ερμπάριο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο