Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Μαρία Καρατάσιου

+30 2310992685

cvlachos@for.auth.gr

  • Ο Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της οικολογίας λιβαδικών οικοσυστημάτων και τοπίου, διαχείρισης και βελτίωσης λιβαδικών οικοσυστημάτων, διαχείρισης της άγριας πανίδας και των ιχθύων εσωτερικών υδάτων, προστασίας της βιοποικιλότητας και απειλούμενων θηλαστικών, πτηνών και ιχθύων.

    Ιδρύθηκε το 1983 (ΦΕΚ 231/τευχος Β/29.4.1983 & Υ.Α. Β1/420) και περιλαμβάνει 3 Εργαστήρια και Μουσείο Αγριας Πανίδας – Ενυδρείο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο