Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας (Τμήμα Γεωλογίας)

Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών

Βασίλειος Μέλφος

+30 2310998514

ageorgak@geo.auth.gr

  • Iδρύθηκε το 1983 ως Tομέας Oρυκτολογίας-Kοιτασματολογίας και μετονομάστηκε το 1984 στη σημερινή του ονομασία.
Οι εγκαταστάσεις του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας βρίσκονται στο: 

    • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, 1ος Όροφος (Δυτική Πτέρυγα και Κέντρο)

    • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, 2ος Όροφος (Δυτική Πτέρυγα)

    • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, Νέα Πτέρυγα
Μετάβαση στο περιεχόμενο