Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου

Τμήμα Νομικής, Νομική Σχολή

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

+30 2310996608

alpapazi@law.auth.gr

  • Ο Τομέας καλλιεργεί μαθήματα γενικής νομικής παιδείας, όπως Ιστορία του ελληνικού & ρωμαϊκού δικαίου, Φιλοσοφία & μεθοδολογία δικαίου, Κοινωνιολογία του δικαίου, Οικονομική ανάλυση του δικαίου, Δίκαιο και πληροφορική, καθώς και Εκκλησιαστικό δίκαιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο