Τμήμα Νομικής

Νομική Σχολή

Παναγιώτης Γκλαβίνης

Μαρία Παρασκευά

+30 2310996510

info@law.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο