Τομέας Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Νομικής, Νομική Σχολή

Δημοσθένης Λέντζης

+30 2310996608

alpapazi@law.auth.gr

  • Ο Τομέας καλλιεργεί τις διεθνείς διαστάσεις του Δικαίου και συναφή πεδία. Τα παρεχόμενα μαθήματα αρθρώνονται γύρω από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
    Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματική Ιστορία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο