Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

Τμήμα Νομικής, Νομική Σχολή

Παναγιώτης Μαντζούφας

+30 2310997139

etopalid@law.auth.gr

  • Ο τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου αυτού αποτελούν οι έννοιες του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο