Τομέας Κλασικών Σπουδών (Τμήμα Φιλολογίας)

Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Παναγιώτα Σαρίσχουλη

+30 2310997002

 • Ο Τομέας Κλασικών Σπουδών απαρτίζεται από 22 μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων 10 είναι καθηγητές, 4 αναπληρωτές καθηγητές, 6 επίκουροι καθηγητές και 2 είναι λέκτορες και προσφέρει μαθήματα στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  -Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία
  -Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία
  -Αρχαία Ελληνική Ρητορική
  -Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
  -Aρχαία Eλληνική Πεζογραφία
  -Aρχαία Eλληνική Ποίηση
  -Παπυρολογία
  -Παλαιογραφία
  -Κωδικολογία
  -Επιγραφική
  -Λατινική Φιλολογία
  -Λατινική Γλώσσα
  -Λατινική Πεζογραφία
  -Λατινική Ποίηση
  -Πρόσληψη της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο