Τομέας Γλωσσολογίας (Τμήμα Φιλολογίας)

Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Δώρης Κυριαζής

+30 2310997419

 • Ο Τομέας Γλωσσολογίας απαρτίζεται από 12 μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων 4 είναι καθηγητές, 2 αναπληρωτές καθηγητές, 5 επίκουροι καθηγητές και 1 είναι λέκτορας και προσφέρει μαθήματα στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  – Φωνολογία
  – Σύνταξη
  – Σημασιολογία
  – Πραγματολογία
  – Φιλοσοφία της Γλώσσας
  – Λεξικολογία και Λεξικογραφία
  – Ιστορική Γλωσσολογία
  – Βαλκανική Γλωσσολογία
  – Διαλεκτολογία
  – Ψυχογλωσσολογία
  – Γλωσσική κατάκτηση
  – Γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία
  – Γλωσσική επεξεργασία

Μετάβαση στο περιεχόμενο