Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Εργων (Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών)

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Αθανάσιος Λουκάς

+30 2310996154

smpasmpa@topo.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο