Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Εργων

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Σωκράτης Μπάσμπας

+30 2310996154

smpasmpa@topo.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο