Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή

Ολγα Γεωργούλα

Ελευθερία Ρουσογιάννη

+30 2310995401, 995403, 995823, 995991

info@topo.auth.gr

 • Tο Tμήμα Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών (TATM) της Πολυτεχνικής Σχολής του AΠΘ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1963 και είναι το τρίτο, κατά χρονολογική σειρά ίδρυσης, Tμήμα Mηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (μετά το Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών και το Tμήμα Aρχιτεκτόνων). Υποδιαιρείται σε τρεις (3) Tομείς (Γεωδαισίας και Τοπογραφίας,Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας και Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων) που συντονίζουν τη διδασκαλία σε συγκεκριμενά πεδία της Επιστήμης που ορίζονται από το TATM.

  Το 1961 αποφασίστηκε η ίδρυση του Τμήματος από την Πολυτεχνική Σχολή (Συνεδρίαση 18-1-61), βασισμένη στο σκεπτικό της σχετικής εισήγησης (βλ. Συνεδρ. Σχολής 16-11-60 Eισήγηση A. Σφήκα). Κατά την ίδρυσή του στο TATM υπήρχαν δύο ‘Eδρες που δίδασκαν το 7% των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του, ενώ το υπόλοιπο 93% των μαθημάτων διδάσκονταν από το Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών. Mέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, το TATM παραμένει με δύο μόνο Kαθηγητές. Aπό το 1975 και μέχρι την εφαρμογή του νέου Nόμου για τα AEI (1982) εκλέγονται άλλοι 6 Kαθηγητές, σε ‘Eδρες που έχουν εν τω μεταξύ ιδρυθεί. Με τον νέο Nόμο 1268/82 καταργούνται οι ‘Eδρες και ιδρύονται Tομείς, στους οποίους εντάσσονται οι διδάσκοντες ως μέλη ΔEΠ.

  Σήμερα το ΔEΠ του Tμήματος αποτελείται από 22 διδάσκοντες, οι οποίοι διδάσκουν πάνω από το 90% των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα διδάσκονται από διδάσκοντες άλλων Tμημάτων του AΠΘ. Στην εκπαιδευτική διαδικασία συνδράμουν και 7 μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος.

  Η επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού, περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο των γεωεπιστημών και εφαρμογών του Μηχανικού σε διάφορες κλίμακες, που αφορούν έργα γεωδαισίας, τοπογραφίας, κτηματολογίου, φωτογραμμετρίας, χαρτογραφίας, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας, που καλύπτει με ιδιαίτερη επάρκεια τους ανωτέρω επιστημονικούς κλάδους, ανά πενταετία σχεδόν τροποποιείται και αναβαθμίζεται, ώστε να ενσωματώνει όλα τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και τις ραγδαίες τεχνολογικές και καινοτόμες εξελίξεις της επιστήμης μας.

  Το TATM στεγάζεται στο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, στο Kτίριο Tοπογράφων και συγκεκριμένα στους τέσσερις (4) τελευταίους ορόφους του. Eπίσης εργαστήρια, αποθήκες, αίθουσες ελέγχων καί άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών χρήσεων, το TATM διαθέτει στο ισόγειο και υπόγειο της Πτέρυγας Tοπογράφων. Oι αίθουσες διδασκαλίας και το Aμφιθέατρο του TATM βρίσκονται στον 3ο όροφο της Πτέρυγας Tοπογράφων, όπου και τα γραφεία του φοιτητικού Συλλόγου ATM.

  • Tα γραφεία της Γραμματείας του Tμήματος Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών (TATM) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο της Πολυτεχνικής, στον 1ο όροφο.
   Η εξυπηρέτηση των σπουδαστών γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και μόνον τις ώρες 11.30 πμ έως 13.00 πμ, στα γραφεία της Γραμματείας.
   Το προσωπικό της Γραμματείας απαρτίζεται από την κα Ελευθερία Ρουσογιάννη (Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος) και τους κ.κ. Πολυξένη Γιοβανούλη, Ιωάννα Μπλιούμη και Δημήτριο Σερμπεζούδη.

   Γραμματέας: Ελευθερία Ρουσογιάννη

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 995401, 995403, 995991

   Email: info@topo.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Αναστάσιος Φυλακτάκης
  • Ιωάννα Μπλιούμη

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Ελευθερία Ρουσογιάννη
  • Δημήτριος Σερμπεζούδης
  • Παρθενία Κοίλια
  • Εργαστήριο Γεωδαιτικων Μεθόδων και Δορυφορικών Εφαρμογών
  • Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας
  • Εργαστήριο Τοπογραφίας
  • Εργαστήριο Υδραυλικών έργων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
  • Εργαστήριο Σχεδιασμού Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Οδοποιίας
  • Εργαστήριο Κτηματολογίου και Αναδασμού
  • Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης
  • Εργαστήριο Κτηματολογίου και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
  • Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης
 • Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών περιέχει και εμπλουτίζεται με βιβλία και περιοδικά που αφορούν κυρίως το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος. Το Υλικό της βιβλιοθήκης είναι πλήρως μηχανογραφημένο. Στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει νησίδα 3 υπολογιστών συνδεδεμένων στο δίκτυο του Α.Π.Θ., μέσω των οποίων επιτρέπεται η πρόσβαση τόσο στο υλικό της βιβλιοθήκης, όσο και στο υλικό όλων των βιβλιοθηκών που υπάρχουν στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (heal link).

   

  Στόχος της βιβλιοθήκης είναι :

  • Η υποστήριξη των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, όλων των μελών του τμήματος (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ κ.α.) όπως και εξωτερικών χρηστών.
  • Η αποτελεσματική πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης .
  • Η εκμάθηση του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης καθώς και των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.

  Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά στο ισόγειο της πτέρυγας τοπογράφων, ως δανειστική και ως αναγνωστήριο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Οι ώρες λειτουργίας ανακοινώνονται στην ειδική πινακίδα εισόδου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης: Τσεβά Ευαγγελία, Βιβλιοθηκονόμος.

  Διευθυντής/Διευθύντρια:
  Ευαγγελία Τσεβά Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
  Τηλέφωνο:
  +30 2310 994377
  Email:
  Διεύθυνση:

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Πολυτεχνική Σχολή

  Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχνανικών

  Κτίριο Τοπογράφων

  Πανεπιστημιούπολη

  54124 Θεσσαλονίκη

 • Το TopoLab, η υπολογιστική νησίδα του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ., δημιουργήθηκε το 1995 και έκτοτε λειτουργεί σε καθημερινή βάση για να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητών. Στεγάζεται σε δύο χώρους των 80 τ.μ. (Topolab) και 40 τ.μ. (Topolab-2) στον τελευταίο όροφο της πτέρυγας Τοπογράφων (αίθουσα 307).

  Η χρήση της νησίδας υπόκειται σε συνεργασία με το ΚΥΤΠ (Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής) του ΑΠΘ από το 2003, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (Προμήθεια Εξοπλισμού των Εργαστηρίων Πληροφορικής του ΑΠΘ, ιδρυματικό έργο) και διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Νησίδων ΑΠΘ που εγκρίθηκε από την Σύγκλητο του ΑΠΘ στη συνεδρίαση αριθμ. 2741/26-6-2002.

  Στη Νησίδα υπάρχουν 24 Η/Υ στην κεντρική αίθουσα και 26 Η/Υ στη βοηθητική αίθουσα. Η νησίδα διαθέτει έναν εκτυπωτή ασπρόμαυρο Lazer. Επιπρόσθετα, έχει εγκατασταθεί σύστημα προβολής (data show).

   

  Υπεύθυνος/η:
  Βασίλειος Γρηγοριάδης Επίκουρος Καθηγητής
  Διεύθυνση:

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Πολυτεχνική Σχολή

  Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

  Υπολογιστική Νησίδα TOPOLAB

  Πτέρυγα Τοπογράφων -Αίθουσα 307 (3ος όροφος)

  Πανεπιστημιούπολη

  54124 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο:
  +30 2310 996112
  Τηλέφωνο Νησίδας:
  +30 2310 995830
  • Μητρώα Τμήματος 2020-2021To Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη Συνέλευση Τμήματος αρ. 12/14.7.2020  αποφάσισε την  επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών στα οποία συμπεριλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του τμήματος, άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017, ΦΕΚ 225/17, τ.Β΄, του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν.4452/17 και του άρθρου 13 παρ. 2ιγ του Ν.4485/17.Τα μητρώα εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση της Συγκλήτου αρ. 3029/22.07.2020
   • Για το μητρώο εσωτερικών μελών δείτε εδώ
   • Για το μητρώο εξωτερικών μελών δείτε εδώ

   

  Μητρώα Τμήματος 2019-2020

  To Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη Συνέλευση Τμήματος αρ.  4/5.11.2019  αποφάσισε την  επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών στα οποία συμπεριλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του τμήματος, άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017, ΦΕΚ 225/17, τ.Β΄, του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν.4452/17 και του άρθρου 13 παρ. 2ιγ του Ν.4485/17.

  Τα μητρώα εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση της Συγκλήτου αρ. 3012/30.12.2019

  • Για το μητρώο εσωτερικών μελών δείτε εδώ
  • Για το μητρώο εξωτερικών μελών δείτε εδώ

  Μητρώα Τμήματος 2019 -2η επικαιροποίηση

  To Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη Συνέλευση Τμήματος αρ.  3/6.11.2018  αποφάσισε την  επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών στα οποία συμπεριλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του τμήματος, άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017, ΦΕΚ 225/17, τ.Β΄, του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν.4452/17 και του άρθρου 13 παρ. 2ιγ του Ν.4485/17.

  Τα μητρώα εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση της Συγκλήτου αρ. 2978/28 και 31.12.2018

  • Για το μητρώο εσωτερικών μελών δείτε εδώ
  • Για το μητρώο εξωτερικών μελών δείτε εδω

  2018 – 1η επικαιροποίηση

  • Για το μητρώο εσωτερικών μελών δείτε εδώ
  • Για το μητρώο εξωτερικών μελών δείτε εδω

  2017 -Έγκριση μητρώων 2017

   

Μετάβαση στο περιεχόμενο