Τομέας Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

Γεώργιος Αρσένος

+30 2310999978

  • Ο 2ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της ζωικής παραγωγής, της διατροφής των ζώων, της βιοστατιστικής, της οικονομίας ζωικής παραγωγής και της επιδημιολογίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο