Τμήμα Κτηνιατρικής

Σχολή Επιστημών Υγείας

Πασχάλης Φορτομάρης

Πηνελόπη Συμεωνίδου

+30 2310995219

info@vet.auth.gr

 • Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1950 με τον ΑΝ 1510/50, που επικυρώθηκε με το Ν. 1776/51. Σε εφαρμογή του Ν. 1268/82 η Κτηνιατρική Σχολή μετατράπηκε σε Τμήμα, ενώ με το Π.Δ. 130/83 συγκροτήθηκε η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών στην οποία εντάχθηκαν τα Τμήματα α) της Κτηνιατρικής β) της Γεωπονίας και γ) της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Το 2005, σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 27905/Β1 (ΦΕΚ 398/28-2-2005) το Τμήμα Κτηνιατρικής μετατράπηκε σε Μονοτμηματική Σχολή.

  Στην Κτηνιατρική Σχολή ιδρύθηκε, με το Π.Δ. 799/75, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τις εξής εξειδικεύσεις: α) Ζωοτεχνίας και Διατροφής Αγροτικών Ζώων, β) Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως, γ) Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως, δ) Τεχνητής Σπερματέγχυσης και Παθολογίας Αναπαραγωγής, ε) Πτηνοτροφίας και Παθολογίας Πτηνών, στ) Εκτροφής και Παθολογίας Χοίρων, ζ) Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, η) Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, θ) Παθολογικής Ανατομικής, ι) Κτηνιατρικής Παθολογίας και ια) Κτηνιατρικής Χειρουργικής. Από αυτές λειτούργησαν οι ειδικεύσεις της Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως και της Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, η λειτουργία τους όμως διακόπηκε το 1985, για λόγους υλικοτεχνικής ανεπάρκειας.

  Την ακαδημαϊκή χρονιά 2006-2007 εγκρίθηκε (ΦΕΚ 144/8-2-2006, τ. Β’) Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 5 Κατευθύνσεις. Προς το παρόν λειτουργούν η Κατεύθυνση με τίτλο «Εκτροφή και Παθολογία των Παραγωγικών Ζώων» με 2 ειδικεύσεις: α) Εκτροφή και Παθολογία των Μηρυκαστικών και β) Εκτροφή και Παθολογία Χοίρων και Πτηνών και η Κατεύθυνση με τίτλο «Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς».

  Από την Κτηνιατρική Σχολή χορηγείται ένα πτυχίο, μετά από σπουδές διάρκειας πέντε ετών (δέκα εξάμηνα). Επίσης, η Σχολή χορήγησε και αριθμό μεταπτυχιακών διπλωμάτων στις εξειδικεύσεις που λειτούργησαν (βλέπε παραπάνω).

  Τα Εργαστήρια και η Γραμματεία της Σχολής στεγάζονται στα κτίρια της Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη και οι Κλινικές σε συγκρότημα κτιρίων που βρίσκεται στην οδό Σταύρου Βουτυρά 11, στο δυτικό τμήμα της πόλης (κοντά στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό) καθώς και στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος της Σχολής, στην περιοχή του Κολχικού, Λαγκαδά.

  Η Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει διοικητικές και εκπαιδευτικές-ερευνητικές μονάδες. Τα διοικητικά όργανα της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ), ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Οι Τομείς, εκπαιδευτικές-ερευνητικές μονάδες, αποτελούνται από τα Εργαστήρια και τις Κλινικές της Σχολής. Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο διοικητικό όργανο της Σχολής. Αποφασίζει για το πρόγραμμα σπουδών, την πολιτική και την οργάνωση της Σχολής, για διδακτικά και εξεταστικά θέματα και εξετάζει-αποφασίζει για κάθε αίτημα που υποβάλλεται από τους Τομείς ή τα μέλη της Σχολής.

  Στα πλαίσια της Σχολής λειτουργούν επίσης η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), η Επιτροπή Έρευνας και Δεοντολογίας, η Επιτροπή Ελέγχου Προσόντων Επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, η Επιτροπή Αγροκτήματος Κολχικού, η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, η Επιτροπή Αξιολόγησης από την EAEVE, η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης.

  Η Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., κατά τη διάρκεια της υπερπεντηκονταετούς λειτουργίας της χορήγησε 3.943 Πτυχία Κτηνιατρικής και 342 Διδακτορικά Διπλώματα. Ακόμη, έχει απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα σε 10 αλλοδαπούς επιστήμονες, οι οποίοι συνέβαλαν παγκοσμίως στην πρόοδο της Κτηνιατρικής Επιστήμης και βοήθησαν σημαντικά την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Επίσης, απένειμε σε 27 επιστήμονες τον τίτλο του Υφηγητή, όταν αυτός ο τίτλος ίσχυε, δηλαδή από το 1954 μέχρι το 1982.
   

  Από το 2000 τηρείται κατάλογος των Ευρωπαϊκών Κτηνιατρικών Σχο-λών τις οποίες έχουν επισκεφθεί εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης (European Association of Establishments for Veterinary Education, E.A.E.V.E.). Οι επιτροπές αυτές αξιολογούν το επίπεδο των παρεχόμενων κτηνιατρικών σπουδών των Σχολών που επισκέπτονται και το εγκρίνουν ή όχι.

  Το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2001 η Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. αξιολογήθηκε από επιτροπή εμπειρογνωμόνων της E.A.E.V.E. Η επιτροπή αυτή αποτελούνταν από 5 μέλη που προέρχονταν από τις χώρες Ολλανδία, Σουηδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ελβετία. Την επιτροπή συνόδευαν ένας γραμματέας και ένας συντονιστής.

  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ήταν θετικά και αυτή κατατάχθηκε στην κατηγορία των εγκεκριμένων από την E.A.E.V.E. Κτηνιατρικών Σχολών της Ε.Ε. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η Κτηνιατρική Σχολή είναι η μόνη θετικά αξιολογημένη Πανεπιστημιακή Σχολής της χώρας μας και μάλιστα από εξωτερικούς-ανεξάρτητους κριτές.

  • Γραμματέας: Πηνελόπη Συμεωνίδου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 995219, 995229, 999857, 995228, 995231

   Email: info@vet.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Κωνσταντίνος Γιαννακού

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Χαράλαμπος Καλαϊτζίδης
  • Πηνελόπη Συμεωνίδου
  • Μαρία Πεταλούδη
  • Νικόλαος Παπάζογλου
  • Δημήτριος Τσακούμης
  • Αναστασία Κακουλίδου
  • Ελισάβετ Πανταζή
  • Ευριπίδης Ανδρεάδης
  • Εργαστήριο Ανατομικής Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των Κατοικιδίων Ζώων
  • Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων
  • Εργαστήριο Χημείας
  • Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας
  • Εργαστήριο Φαρμακολογίας
  • Εργαστήριο Διατροφής
  • Εργαστήριο Ζωοτεχνίας
  • Εργαστήριο Ιχθυολογίας
  • Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
  • Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής
  • Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων
  • Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων
  • Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
  • Κλινική Παθολογίας Πτηνών
  • Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως
  • Εργαστήριο Τεχνολογίας Προϊόντων Ζωικής Προελεύσεως
  • Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
  • Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης – Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
  • Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του
  • Κλινική Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς
  • Κλινική Παθολογίας Παραγωγικών Ζώων
  • Εργαστήριο Κλινικής Διαγνωστικής και Προπαιδευτικής Παθολογίας
  • Κλινική Μαιευτικής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης
  • Χειρουργική Κλινική
  • Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής
  • Διαγνωστικό Εργαστήριο
 • Η Βιβλιοθήκη της Σχολής στεγάζεται στη νέα πτέρυγα του κτιρίου της Κτηνιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη.

  Η Βιβλιοθήκη είναι μέλος του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Δικαίωμα δανεισμού βιβλίων έχουν όλα τα μέλη του Συστήματος που έχουν κάρτα Βιβλιοθήκης. Επίσης, είναι μέλος του προγράμματος «ΕΡΜΗΣ» που οργανώνεται και συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με αντικείμενο τον δια-δανεισμό άρθρων από το εσωτερικό. Ο κατάλογος της συλλογής της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνεται στον ενιαίο ηλεκτρονικό κατάλογο του Α.Π.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ipac.lib.auth.gr.

  Ωράριο λειτουργίας
  Κεντρική Βιβλιοθήκη
  Από Δευτέρα έως Παρασκευή : 8:00 π.μ – 2:30 μ.μ

  Διευθυντής/Διευθύντρια:
  Σταυρούλα Ξεπαπαδάκη, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

  Διοικητικό προσωπικό:
  Δημήτριος Τσακούμης

  Τηλέφωνο: +30 2310 999856

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Βιβλιοθήκη Κτηνιατρικής Σχολής
  Πανεπιστημιούπολη
  54624 Θεσσαλονίκη

 • Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου:  2881/18-2-2014
  Γνωστικά αντικείμενα:
  «Θεωρητική και εφαρμοσμένη Διατροφή Θηλαστικών και Πτηνών»,
  «Διατροφή Ζώων με ιδιαίτερη Ενασχόληση των Έλεγχο της Ποιότητας των Ζωοτροφών»,
  «Μαιευτική και Παθολογία Αναπαραγωγής Μηρυκαστικών»,
  «Παθολογία Αναπαραγωγής και Παθολογία Μαστού Μηρυκαστικών»,
  «Παθολογία Ζώων Συντροφιάς», 6) «Παθολογία μικρών Μηρυκαστικών»,
  «Παθολογική Ανατομική των Ζώων»,
  «Φυσιοπαθολογία & Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών Ζώων», και
  «Φυσιοπαθολογία και Διαχείριση της Αναπαραγωγής των Μηρυκαστικών Ζώων».

  2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου:  2888/28-5-2014
  Γνωστικά αντικείμενα:
  «Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του»,
  «Ζωική Παραγωγή»,
  «Κτηνιατρική Ακτινολογία»,
  «Ιχθυολογία – Υδατοκαλλιέργειες – Ιχθυοπαθολογία»,
  «Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική»,
  «Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος»,
  «Οικονομία Ζωικής Παραγωγής και Εφαρμοσμένης Στατιστικής»,
  «Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» και
  «Βιοχημεία»

  3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2900/22-12-2014
  Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2900/22-12-2014  τροποποίησε προηγούμενες αποφάσεις της (συνεδριάσεις Συγκλήτου με αριθμό 2881/18-2-2014 και 2888/28-5-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Κτηνιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική», «Ζωική Παραγωγή», «Κτηνιατρική Ακτινολογία», «Παθολογία Ζώων Συντροφιάς» και «Βιοχημεία», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2905/19-2-2015.
  Η Σύγκλητος στην συνεδρίασή της με αριθμό 2905/19-2-2015:

  α) ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Κτηνιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Μακροσκοπική Ανατομική, Μικροσκοπική Ανατομική και Εμβρυολογία των κατοικιδίων Ζώων», «Κτηνιατρική Αναισθησιολογία», «Μικροβιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων με κύρια κατεύθυνση τα Βακτήρια και τα Νοσήματα που αυτά προκαλούν» και «Βακτηριολογία και Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων» και

  β) τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2888/28-5-2014) σχετικά με την έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για τα γνωστικά αντικείμενα: «Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του» και «Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» και ενέκρινε τα τροποποιημένα μητρώα για τα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα.
  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.
  5.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου:  2908/8-4-2015
  Γνωστικό αντικείμενο:
  «Παθολογία Χοίρου»

  6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2911/24-6-2015
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2911/24-6-2015, ενέκρινε τα παρακάτω μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει:

  “Μαιευτική και Φυσιολογία της Αναπαραγωγής των Ζώων Συντροφιάς”
  “Τεχνολογία Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης”
  “Παρασιτολογία και παρασιτικά νοσήματα”
  “Κτηνιατρική Γενική Παθολογία και Παιδευτική”
  “Μικροβιολογία – Λοιμωξιολογία”

  Επίσης, τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (αριθ. Συνεδρίασης 2888/28-5-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών, για το γνωστικό αντικείμενο “Οικονομία Ζωϊκής Παραγωγής και Εφαρμοσμένης Στατιστικής”.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  7. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2917/29-10-2015
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2917/29-10-2015, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Κτηνιατρική Φυσιολογία”, ” Φυσιολογίας των Ζώων”, ” Μοριακή Μικροβιολογία”, ” Παθολογία Πτηνών”, “Κτηνιατρική Χειρουργική-Εντατική Θεραπεία” και ” Κτηνιατρική Απεικονιστική Διαγνωστική”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (29-10-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  8. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Παθολογία Αναπαραγωγής και Παθολογία Μαστού Μηρυκαστικών”, “Παθολογία Ζώων Συντροφιάς”, “Παθολογία μικρών Μηρυκαστικών”, “Θεωρητική και εφαρμοσμένη Διατροφή Θηλαστικών και Πτηνών”, “Διατροφή Ζώων με ιδιαίτερη Ενασχόληση τον Έλεγχο της Ποιότητας των Ζωοτροφών”, “Μαιευτική και Παθολογία Αναπαραγωγής Μηρυκαστικών”, “Ιχθυολογία – Υδατοκαλλιέργειες – Ιχθυοπαθολογία”, “Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική”, “Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος”, “Παθολογική Ανατομική των Ζώων”, “Φυσιοπαθολογία & Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών Ζώων”, “Φυσιοπαθολογία & Διαχείριση της Αναπαραγωγής των Μηρυκαστικών Ζώων”, “Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του”, “Ζωική Παραγωγή”, “Κτηνιατρική Ακτινολογία”, “Οικονομία Ζωικής Παραγωγής και Εφαρμοσμένης Στατιστικής”, “Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως”.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

  9. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2923/11-3-2016
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2923/11-3-2016, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο:

  “Μικροβιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-3-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

  10. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2924/14-4-2016
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2924/14-4-2016, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο:

  “Kτηνιατρική Εμβρυολογία, Μικροσκοπική και Μακροσκοπική Ανατομική”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (14-4-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

  11. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2927/30-6-2016
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2927/30-6-2016, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο:

  “Xειρουργική”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (30-6-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

  12. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2930/31 – 8 – 2016
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2930/31 – 8 – 2016 ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

  ” Βιοχημεία”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (31-8-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

  13. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2933/9 – 11 – 2016
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2933/9 – 11 – 2016 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:
  “Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα”

  Στην ίδια Συνεδρίαση ενέκρινε και το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο: “Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Κτηνιατρική Δημόσια Υγεία”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (9-11-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν.

  14. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 – 12 – 2016
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 – 2016 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

  “Xειρουργική Ιπποειδών”

  Στην ίδια συνεδρίαση τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό  2917/29-10-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο:

  “Παθολογία Πτηνών”

  και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

  Επίσης, ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο για το γνωστικό αντικείμενο:

  “Παθολογία Χοίρου”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο