Τομέας Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής

Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

Σπυρίδων Κρήτας

  • Ο 3ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της ανοσολογίας, της ιολογίας, της μικροβιολογίας, των λοιμωδών νοσημάτων, της παρασιτολογίας, των παρασιτικών νοσημάτων και της παθολογικής ανατομικής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο