Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόεδρος: 
Κυριακή Κοσμίδου
Γραμματέας: 
Ελένη Εμμανουήλ
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κτίριο ΝΟΠΕ
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995254
Fax: 
+30 2310 995250
Email: 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο με σκοπό τη συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και την εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου.

Το Τμήμα παρέχει ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων υψηλής οικονομικής παιδείας και κατάρτισης ικανών στελεχών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Πρόγραμμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης της Οικονομικής Επιστήμης αλλά και των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.