Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με δυνατότητα ανανέωσης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο