Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Αγάπη Κατσαρού

+30 2310 995852

info@civil.auth.gr

 • Αρμόδια για κάθε διοικητικό και φοιτητικό θέμα είναι η γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Η υπηρεσία της στελεχώνεται από τον προϊστάμενο της γραμματείας και 4 διοικητικούς υπαλλήλους και στεγάζεται στον ανώτερο όροφο του καινούργιου επιμήκους τριώροφου κτιρίου (ισόγειο και δύο όροφοι), πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής.

  Στην ευθύνη της γραμματείας ανήκουν:

  • Η γενική διοικητική υποστήριξη όλων των λειτουργιών του τμήματος.

  • Η εγγραφή των φοιτητών.

  • Η τήρηση αρχείων για τις επιδόσεις (βαθμολογίες) των φοιτητών, υποτροφίες και χορηγήσεις διπλωμάτων.

  • Η παραλαβή των κατ’ έτος δηλώσεων επιλογής μαθημάτων των φοιτητών και η σύνταξη σχετικών καταστάσεων.

  • Η έκδοση πιστοποιητικών.

  • Η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τους κανονισμούς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, των δυνατοτήτων χορήγησης υποτροφιών, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και με κάθε άλλη απαραίτητη ή σχετική πληροφορία.

  • Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες που αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές.

  Η γραμματεία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 11:00 π.μ. ως την 1:00 μ.μ., ενώ πληροφορίες για θέματα σπουδών και άλλα θέματα υπάρχουν καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος στο Διαδίκτυο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο