Γραμματεία Τμήματος Θεάτρου

Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών

Βασιλική Βλάχου

+30 2310992122

info@thea.auth.gr

  • Στην αρμοδιότητα της Γραμματείας του Τμήματος υπάγονται η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου του Τμήματος. Η τήρηση πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, των ΕΔΕ του ΠΜΣ του Τμήματος, η εκτέλεση των αποφάσεών τους και η παροχή νομικής στήριξης στα όργανα διοίκησης του Τμήματος. Η κατάρτιση των φοιτητικών μητρώων και των ατομικών τους φακέλων, η παρακολούθηση της σπουδαστικής τους κατάστασης (καταχώριση βαθμολογιών, χορήγηση δελτίων φοιτητικής ταυτότητας, πάσο, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ.), η χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων σπουδών στους φοιτητές, ορκωμοσίες και ανταποδοτικές υποτροφίες. Φοιτητικές εκδρομές, μετακίνηση φοιτητών με το πρόγραμμα Erasmus, στατιστικά στοιχεία φοιτητών, δηλώσεις μαθημάτων, διανομή βιβλίων μέσω του Προγράμματος “Εύδοξος”, έκδοση Οδηγών Σπουδών του Τμήματος, κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ανωτέρων Σχολών. Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αναφέρονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και υποψηφίων διδακτόρων, από την εγγραφή τους έως και την ορκομωσία τους. Οι διαδικασίες προκήρυξης, πλήρωσης θέσεων και εξέλιξης του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, οι αναθέσεις εντολών διδασκαλίας, εκπαιδευτικές άδειες προσωπικού, άδειες για συνέδρια, εκλεκτορικά, τριμελείς και επταμελείς επιτροπές υποψηφίων διδακτόρων, διαδικασίες αναγορεύσευως διδακτόρων, αποσπάσεις εκπαιδευτικών, διάφορες επιτροπές λειτουργίας του Τμήματος, θέματα ΔΟΑΤΑΠ, προκηρύξεις και προσλήψεις διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80. Η διαδικασία ηλεκτρονικής ανάρτησης των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην κεντρική ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. καθώς και στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Η Γραμματεία στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου “Κλειώ”, Εγνατία 122.

Μετάβαση στο περιεχόμενο