Κοσμήτορας
Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου Καθηγητής
Τμήμα Βιολογίας
Γραμματέας
Ελένη Ραφτοπούλου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 998020

F: 

+30 2310 998022

E: 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών αποτελεί τη συνέχεια της Φυσικομαθηματικής Σχολής, η οποία ιδρύθηκε μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το έτος 1925. Η λειτουργία της ξεκίνησε ουσιαστικά το ακαδημαϊκό έτος 1927-28, ενώ το 1982 μετονομάσθηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών και απέκτησε νέα διοικητική δομή.