Σχολή Θετικών Επιστημών

Κοσμήτορας
Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου Καθηγητής
Τμήμα Βιολογίας
Γραμματέας
Ελένη Ραφτοπούλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998020
+30 2310 998072
Email: 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών αποτελεί τη συνέχεια της Φυσικομαθηματικής Σχολής, η οποία ιδρύθηκε μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το έτος 1925. Η λειτουργία της ξεκίνησε ουσιαστικά το ακαδημαϊκό έτος 1927-28, ενώ το 1982 μετονομάσθηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών και απέκτησε νέα διοικητική δομή.