Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Παιδαγωγική Σχολή

Αναστασία Δημητρίου

Ελένη Ναλμπάντη

+30 2310 995090

info@nured.auth.gr

 • Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ιδρύθηκε το 1984. Η σημερινή ταυτότητα του Τμήματος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που στοχεύει στην αποτελεσματική εκπαίδευση των φοιτητών και των φοιτητριών, στην προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας, στη σύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς και στη διαμόρφωση ενός διεθνούς χαρακτήρα του Τμήματος μέσω συνεργασιών με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού.

  Το Τμήμα προσφέρει ένα Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου μετά από τετραετή φοίτηση (οκτώ εξάμηνα).

  Πέραν του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το Τμήμα προσφέρει μια σειρά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία σχετίζονται με τις Επιστήμες της Αγωγής.

  Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά διαμορφώνουν ένα σύγχρονο προφίλ πανεπιστημιακού Τμήματος, που εκπαιδεύει αυριανούς εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής και παράλληλα ενέχει μια δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης, στην οποία συμβάλλει ο σχετικά ικανοποιητικός αριθμός νέων μελών ΔΕΠ και η πολυποίκιλη ερευνητική δραστηριότητα των μελών του. 

  • Στην αρμοδιότητα της Γραμματείας του Τμήματος υπάγονται η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου του Τμήματος. Η τήρηση πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των ΕΔΕ των τριών ΠΜΣ του Τμήματος, η εκτέλεση των αποφάσεών τους και η παροχή νομικής στήριξης στα όργανα διοίκησης του Τμήματος. Η κατάρτιση των φοιτητικών μητρώων και των ατομικών τους φακέλων, η παρακολούθηση της σπουδαστικής τους κατάστασης (καταχώρηση βαθμολογιών, χορήγηση δελτίων φοιτητικής ταυτότητας, πάσο, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ), η χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων σπουδών στους φοιτητές, ορκωμοσίες, φοιτητικά δάνεια, υποτροφίες. Φοιτητικές εκδρομές, μετακίνηση φοιτητών με το πρόγραμμα Erasmus, στατιστικά στοιχεία φοιτητών, δηλώσεις μαθημάτων, διανομή βιβλίων μέσω του Προγράμματος «Εύδοξος», έκδοση Οδηγών Σπουδών του Τμήματος, μετεγγραφές, κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ανωτέρων Σχολών. Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αναφέρονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, γραμματειακή υποστήριξη τριών (3) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και είκοσι επτά (27) υποψηφίων διδακτόρων, από την εγγραφή τους έως και την ορκωμοσία τους. Οι διαδικασίες προκήρυξης, πλήρωσης θέσεων και εξέλιξης του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, οι αναθέσεις εντολών διδασκαλίας, εκπαιδευτικές άδειες προσωπικού, άδειες για συνέδρια, εκλεκτορικά, τριμελείς και επταμελείς επιτροπές υποψηφίων διδακτόρων διαδικασίες αναγορεύσεως διδακτόρων, αποσπάσεις εκπαιδευτικών, διάφορες επιτροπές λειτουργίας του Τμήματος, θέματα ΔΟΑΤΑΠ, προκηρύξεις και προσλήψεις διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80. Η διαδικασία ηλεκτρονικής ανάρτησης των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην κεντρική ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. καθώς και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η Γραμματεία στεγάζεται στο γραφείο 205 του δευτέρου ορόφου του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής.

   Γραμματέας: Ελένη Ναλμπάντη

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 995090

   Email: info@nured.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Μαρία Χατζηπαράσχη
  • Θεώνη Κερπηνιώτη

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Γεώργιος Καταχιώτης
  • Γεώργιος Χατζηελευθερίου
  • Ελένη Ναλμπάντη
  • Γεώργιος Ντελιάκης
  • Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Έρευνας στις Τεχνολογίες Μάθησης (Εκ.Ε.Τε.Μ.)
  • Εργαστήριο Έρευνας της Κοινωνικής Ετερότητας και της Διά Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.)
  • Εργαστήριο Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης του Παιδιού (ΨΥΧΗ)
 • Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στον 2ο όροφο του κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος) και λειτουργεί όλες τις εργάσιμες μέρες από τις 9.00 μέχρι τις 19.00.

  H Βιβλιοθήκη του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συστεγάζεται από τον Νοέμβριο του 2006 με τη Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και λειτουργεί από τότε ως Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής.

  Η συλλογή της αποτελείται από περίπου 30.000 τόμους βιβλίων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων με έμφαση στην εκπαίδευση, προσχολική και πρωτοβάθμια. Διαθέτει επίσης έναν αξιόλογο αριθμό έντυπων περιοδικών παιδαγωγικού ενδιαφέροντος και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.

  Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και εξυπηρετεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας:

  • μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ, διδάσκοντες/ουσες με σχέση εργασίας με το ΑΠΘ (π.χ. Π.Δ/407), προπτυχιακούς/ες,  μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, υποψήφιους/ες διδάκτορες/ισσες του ΑΠΘ και μεταδιδάκτορες/ισσες του ΑΠΘ,
  • υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το ΑΠΘ,
  • ομότιμους/ες και συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές/τριες του ΑΠΘ,
  • φοιτητές/τριες προγραμμάτων ανταλλαγής (π.χ. Erasmus, κτλ),

  καθώς και εξωτερικούς/ες χρήστες/τριες, οι οποίοι/ες γίνονται μέλη με την έκδοση κάρτας βιβλιοθήκης του ΑΠΘ έναντι προκαθορισμένου ποσού, που αποφασίζεται από την Πρυτανεία μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας. Η κάρτα δανεισμού είναι αυστηρά προσωπική και απαραίτητη για το δανεισμό.

  Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο, νησίδα υπολογιστών καθώς και πρόσβαση σε  ασύρματο δίκτυο.

  Πληροφορίες

  http://www.educ.auth.gr/educdrupal/el/SchoolLibrary

  Email : educationlib@educ.auth.gr

  Προσωπικό

  Διεύθυνση

  Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής Σχολής

  Κτίριο Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος), 2ος Όροφος

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

 • Διεύθυνση:

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  Πύργος Παιδαγωγικής
  54124 Πανεπιστημιούπολη
  Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο:
  +30 2310 991203
 • ΓΙα να δείτε τα Μητρώα (εσωτερικών και εξωτερικών μελών) του Τμήματος σε ισχύ πατήστε εδώ

  1.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

   

  2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2919/11-12-2015

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2919/11-12-2015, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

  1. “Kοινωνική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση”
  2. “Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία και προβλήματα επικοινωνίας”

  Επίσης στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο με γνωστικό αντικείμενο:

  “Εκπαιδευτική Ψυχολογία”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (11-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

   

  3.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

  Στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα: “Eικαστική Αγωγή” και “Θεωρία Προσχολικής Εκπαίδευσης”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

   

  4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23 – 1 – 2017

  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 – 2017 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό  2920/22-12-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Μουσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία”

  και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο