Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός (Αρ. 96/2016) με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση και επισκευή των οδοντιατρικών μηχανημάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 96/2016

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών της προμήθειας.

Περιγραφή: Η προμήθεια αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών και στη συντήρηση και επισκευή των οδοντιατρικών μηχανημάτων, του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα αρχεία της Προκήρυξης και της Διακήρυξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο