Αιτήσεις εισδοχής φοιτητών παλαιών ετών για το ακ. έτος 2023-2024

Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων εισδοχής για το προσεχές Ακαδημαϊκό Έτος (2023-2024) για τους φοιτητές παλαιών ετών όλων των κατηγοριών ορίζεται από 15 Μαΐου 2023 έως και 15 Ιουνίου 2023.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στην σελίδα https://www.auth.gr/pfe-e-aitiseis/ επιλέγοντας ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ Φ.Ε.Θ.

Εναλλακτικά:

  • Ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Α ΦΕΘ (Γραμματεία Α ΦΕΘ, ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 17, 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με την επισήμανση στο φάκελο “ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ Φ.Ε.Θ.”).
  • Με φυσική παρουσία στο γραφείο Εποπτείας Φ.Ε.Θ. που βρίσκεται στην ανωτέρω διεύθυνση.

Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας οι αιτήσεις θα χαρακτηρίζονται εκπρόθεσμες.

Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για φοιτητές μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, οι αντίστοιχες αιτήσεις εισδοχής γίνονται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία που γίνονται δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο