Πειραματικά Σχολεία

 • Το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως το δηλώνει και ο τίτλος του, είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο που συνδέεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ως το 2012, επόπτης του Σχολείου οριζόταν από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου καθηγητής του Τομέα της Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., ενώ από το 2012 και εξής επιλέγεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

  Το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο αποτελεί χώρο άσκησης εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολογίας για τους φοιτητές κυρίως της Φιλοσοφικής Σχολής αλλά και των άλλων καθηγητικών σχολών. Γενικότερα, αποτελεί ένα χώρο και επιδιώκει να ορίζεται ως χώρος εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής προβληματικής και έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το δυναμικό του αποτελείται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν αυξημένα προσόντα και οι οποίοι κρίνονται και τοποθετούνται απ’ ευθείας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στο Πειραματικό Σχολείο συνυπάρχουν και λειτουργούν συγχρόνως όλες οι βαθμίδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο.


  Το Σχολείο πρωτολειτούργησε το 1934-35 με πρώτο Επόπτη του Σχολείου τον μεγάλο Έλληνα παιδαγωγό Αλέξανδρο Δελμούζο και Διευθυντή του τον επίσης σπουδαίο Έλληνα επιστήμονα Βασίλειο Τατάκη. Από τότε πέρασαν και άφησαν ανεξίτηλο το πέρασμά τους μεγάλοι δάσκαλοι και πνευματικοί άνθρωποι. Ο Γιώργος Θέμελης, ο Ιωάννης Ξηροτύρης, ο Πολύκλειτος Ρέγκος, ο Σαράντος Παυλέας, ο Κωνσταντίνος Μπότσογλου, ο Νίκος Παραλής είναι μόνο μερικές περιπτώσεις σημαντικών πνευματικών ανθρώπων.Το Πειραματικό Σχολείο είχε την τύχη να στεγαστεί σε οίκημα που σχεδιάστηκε με τη φροντίδα και την αισθητική του μεγάλου αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη, οίκημα που ακόμη και σήμερα αποτελεί κόσμημα για την Πόλη μας.Σήμερα το Πειραματικό Σχολείο, όντας πλέον και Πρότυπο, αναζητεί ένα νέο δρόμο που αποτελεί όμως συνέχεια της σπουδαίας του παράδοσης.

  Διεύθυνση: 
  Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  Δελμούζου 1
  54631 Θεσσαλονίκη 

  T: +30 2310 277809
  E: mail@lik-aei-thess.thess.sch.gr
  URL: http://piramatiko.web.auth.gr/

  Σε χώρο που βρίσκεται το σχολείο λειτουργούσε η Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε το 1933 με το νόμο 5802 (Φ.Ε.Κ. 286/29-9-1933) και λειτούργησε ανελλιπώς μέχρι το 1990 με μια διακοπή –από το 1971 μέχρι το 1974–οπότε συγχωνεύτηκε με την αντίστοιχη σχολή της Φλώρινας. Όταν έπαυσε να λειτουργεί, όπως όλες οι Παιδ. Ακαδημίες της χώρας,την 1-7-1991 με το ν. 1268(ΦΕΚ 87/Α ) και το Π.Δ. 24/1991(ΦΕΚ 9/Α ), τα κτίρια και τα αρχεία της μεταβιβάστηκαν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης του Α.Π.Θ. Η εκπαίδευση  και η πρακτική άσκηση των δασκάλων/σών πραγματοποιούνταν στα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (2 εξαθέσια, 1 τριθέσιο και 1 μονοθέσιο) που συνέχισαν τη λειτουργία τους και μετά την κατάργηση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.

  Με  την υπουργική απόφαση Φ.27/148/Γ1/160 (ΦΕΚ 96/14-2-1995) τα πρότυπα δημοτικά σχολεία μετατράπηκαν σε πειραματικά δημοτικά σχολεία και παρέμειναν σε λειτουργία τα δύο εξαθέσια και το τριθέσιο. Η ονομασία τους ήταν: 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ, 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ και 3/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΠΤΔΕ-ΑΠΘ. Τα χρόνια πέρασαν και με την υπουργική απόφαση 71338/Δ4 (ΦΕΚ 1573/27-6-2011) τα τρία πειραματικά δημοτικά σχολεία συγχωνεύθηκαν σε ένα με την επωνυμία 1ο 12/θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΠΤΔΕ. Ο νέος διευθυντής του σχολείου κ. Κων/νος Κόμπος που τοποθετείται με την υπουργική απόφαση 94132(α)/Δ1 υποβάλλει τον φάκελο του σχολείου στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το σχολείο ορίζεται ως ένα από τα 15 πρότυπα πειραματικά δημοτικά της χώρας με την υπουργική  απόφαση 122084/Δ4. Η τωρινή του ονομασία είναι:  1ο 12/Θ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΠΤΔΕ-ΑΠΘ. Το σχολείο έχει  σε κάθε τάξη δύο τμήματα εκτός από τις τάξεις δευτέρα, τρίτη και έκτη που έχουν τρία τμήματα. Συνολικά στο σχολείο λειτουργούν 15 τμήματα για το σχολικό έτος 2011-21012.

  Στόχος του σχολείου είναι η ποιοτική παιδεία, η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας, η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του ΑΠΘ και η προαγωγή καινοτόμων και δημιουργικών μεθόδων και μέσων διδασκαλίας.

  Διεύθυνση: 
  1ο 12/Θ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΠΤΔΕ-ΑΠΘ
  Αρχαιολογικού Μουσείου 29
  54640 Θεσσαλονίκη
   T: +30 2310 837917
  F: +30 2310 830698
  E: mail@1dim-aei-thess.thess.sch.gr
  URL: http://1dim-aei-thess.thess.sch.gr//index.html
   

  Στο 3ο Δημοτικό Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας εποπτεύεται επιστημονικά από το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Στο συγκεκριμένο σχολείο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω καινοτόμες δράσεις: (α) η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές και μαθήτριες των Α΄ και Β΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου, (β) η κατάταξη των μαθητών και μαθητριών από την Τετάρτη έως και την Έκτη δημοτικού σε επίπεδα ανάλογα με την επίδοσή τους στην αγγλική γλώσσα, (γ) η αύξηση των ωρών διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας από 3 σε 8 για τις τάξεις Γ, Δ, Ε και Στ΄, (δ) διαθεματικές διδασκαλίες και συνεργασίες με άλλα σχολεία του εξωτερικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius.

  Διεύθυνση: 
  Καραολή Δημητρίου 26
  56224 Εύοσμος
  Θεσσαλονίκη
  T: +30 2310 703788
   F: +30 2310 703980
  URL: http://3dim-evosm.web.auth.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο