Κοσμήτορας
Γρηγόριος Ζαρωτιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γραμματεία: 

Χρυσούλα Νίτσιου

Διεύθυνση: 

Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.

2ος όροφος, Γρ. 211

Τ: 

2310996483
2310996530
2310996524

F: 

2310996537

E: 

Χαιρετίζοντας τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ευελπιστούμε να  προσφέρουμε χρήσιμες πληροφορίες για την  ταυτότητα της Σχολής , τα προγράμματα σπουδών , το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο των μελών της, τις  δράσεις και προοπτικές  που αναπτύσσουν τα τμήματα που την αποτελούν.

Μεταξύ των πρώτων ακαδημαϊκών μονάδων που συγκρότησαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  το 1925 , περιλαμβανόταν  και το Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών . Πιο συγκεκριμένα, η  έναρξη της λειτουργίας του  Τμήματος , χρονολογείται από το ακ. έτος 1928-29  και μέχρι το 1971 το πρόγραμμα σπουδών  αναπτύσσονταν στα  επιστημονικά πεδία της Οικονομικής και Πολιτικής Επιστήμης, στο πλαίσιο της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών.

Με την αναδιοργάνωση των σπουδών  το 1971, η Πολιτική Επιστήμη συμπεριελήφθη στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος Νομικής,  ενώ  οι Οικονομικές Επιστήμες  οργανώθηκαν στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. 

 
Το 1999 ιδρύθηκε  το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών , η εκπαιδευτική λειτουργία του οποίου άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01 και απετέλεσε  το τρίτο τμήμα στη Σχολή Νομικών ,Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Με την ανασυγκρότηση των Σχολών του ΑΠΘ το 2013, τη μετονομαζόμενη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών ( ΟΠΕ) συγκροτούν τα  τμήματα  Οικονομικών Επιστημών,  Πολιτικών Επιστημών  και  Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.   

Τα επιστημονικά πεδία  που  πλαισιώνουν  το περιεχόμενο των σπουδών κάθε  τμήματος  εντάσσονται στις Κοινωνικές Επιστήμες , ενώ παράλληλα  εξειδικεύονται σε τομείς σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων  στην Οικονομική  Θεωρία και Πολιτική, στην Οικονομική Ανάπτυξη, στη  Διοίκηση, στην Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία,  στην Πολιτική  Ανάλυση, στη Δημοσιογραφία και  Επικοινωνία.

Η προβολή των εκπαιδευτικών , επιστημονικών, ερευνητικών  και  κοινωνικών δραστηριοτήτων της Σχολής , όπως και η ενημέρωση σε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας  της , παρουσιάζονται στις σελίδες του κάθε Τμήματος ξεχωριστά, προσβλέποντας στην αποτελεσματική και ουσιαστική  επικοινωνία με τους χρήστες της ιστοσελίδας.  

Ευγενία Πετρίδου
Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τηλ: 2310 996428, E-mail: evpet@econ.auth.gr