Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πρόεδρος: 
Αγγελική Λεμονίδου
Γραμματέας: 
Μαρία Βλάχου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996186
+30 2310 996267
+30 2310 996158
Fax: 
+30 2310 996250
Email: 

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1972, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 400/28-6-72 Διάταγμα.

Μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με το Νόμο 1268/82 περί Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το προσωπικό του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κατανεμήθηκε σε τέσσερις Τομείς που καλύπτουν τις κύριες εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές περιοχές δραστηριότητας του Τμήματος:

  • Τομέας Χημείας
  • Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων (T.Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.)
  • Τομέας Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (T.Φ.Δ.Ε.Θ.)
  • Τομέας Τεχνολογιών

Αρχικά το Τμήμα στεγάσθηκε σε ένα τριόροφο κτίριο μικτής επιφάνειας 2650 m2, το γνωστό ως κτίριο Γ' της Πολυτεχνικής Σχολής, στο οποίο σήμερα στεγάζεται ο Τομέας Χημείας. Το 1984 το Τμήμα απέκτησε πρόσθετους χώρους γραφείων στους τρεις πρώτους ορόφους του κτιρίου Δ' της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και χώρους για εργαστήρια στο υπόγειο του ίδιου κτιρίου. Οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στους κύριους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής.
 

Ο Χημικός Μηχανικός αποκτά με τις σπουδές του τη μόρφωση και την ικανότητα να εφαρμόσει τις αρχές των φυσικών, χημικών, μαθηματικών και τεχνικών επιστημών, ως και της κοινωνικής οικονομικής και των ανθρωπιστικών επιστημών σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες μετασχηματισμού της ύλης και σε εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργασιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από πάσης άποψης (τεχνικής, οικονομικής, κοινωνικής). Παράλληλα με τα ανωτέρω, οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν από τον Χημικό Μηχανικό να επιδιώκει στο έργο του τη μέγιστη εξοικονόμηση πόρων, ενεργείας/ύλης, και την προστασία του περιβάλλοντος.