Τομέας Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Ευστάθιος Κικκινίδης

+30 2310996266

semel@eng.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο