Τομέας Χημείας (Τμήμα Χημικών Μηχανικών)

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Κωνσταντίνος Καρατάσος

+30 2310996178

tzimpi@auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο